Kundeservice

Aktuella priser och lagerstatus:

Kundeservice

85449977
  • Hjemmelevering fra 1 dag
  • Kjøp nå - betale senere 30 dagers fri kreditt

Se lager og fraktkostnad

Norgeskart

Pussmørtel

CS1, 25kg, Art.-nr.: 0113, Vekt/enhet: 25 kg
Pussmørtel

Putsbruk C är ett torrbruk bestående av cement, kalk och natursand i proportionerna 50/50/650

Vareinformasjon

75
95
/stk
(3,03/kg)

Vareinformasjon

Pussmørtel
Puss og mørtel C er et tørt produkt bestående av sement, kalk og natursand i forholdene 50/50/650. Det blandes kun med vann og gir en blanding egnet for pussing eller muring.

Bruksområde

Mørtelen egner seg godt for slamming og pussing innendørs. Den kan også brukes til renovering av konstruksjoner som tidligere er pusset med kalk/sementbasert mørtel.

Materialforbruk

Ca 18 kg/m² ved 18 mm tykt lag.

Oppbevaring av sekkene

Sekkene må oppbevares tørt. Lagringstiden er minst seks måneder i åpnet originalforpakning.

Blandning

Blandes i sementblander i ca 10 minutter. Begynn med en liten del vann, og deretter tørr mørtel og vann vekselsvis.

Generelle tips ved pussing

Pussing på ny eller gammel overflate er forskjellig.

Om du skal pusse en gammel flate må du vite hva slags mørtel det er pusset med tidligere, og hvilken mørtel den passer sammen med. Det er svært viktig at den mørtelen du velger å bruke er like sterkt som den gamle. Ved varmt og tørt klima innendørs er det også nødvendig å vanne underlaget først for å få bedre heft. Pusser du på et sugende underlag skal dette slammes, og det gjør du ved å bløte opp mørtel i vann til det får en vellingslingnende konsistens og deretter påfører det på underlaget i et 2-3 mm tykt lag.

Når dette laget begynner å lysne er det tid for å legge på pussen. For å få en så slett vegg som mulig, kan det være smart å spikre opp noen lekter å pusse mot, og ribbene bør være 10-15 mm tykke og sitte loddrett på ca en halvmeters avstand fra hverandre. Legg deretter på rikelig med mørtel og dra så en murerskje nedenfra og opp langs med ribbene med en sigende bevegelse. På den måten vil pusslaget bli helt slett. Når veggen er ferdigpusset fjernes ribbene og hullene tettes igjen med puss. Ved tørt og varmt klima, anbefales ettervanning to ganger pr dag i tre til fem dager.

Herding

Mørtelen begynner å hardne etter ca fire timer. Temperatur og luftfuktight påvirker herdingstiden.

LAST NED MER INFORMASJON

RASKE FAKTA

Pakkevekt 25

Merking

Brannfarlig
Etsende
Helsefare
Fareutsagn
H226 Brannfarlig væske og damp.
H315 Irriterar huden.
H318 Gir alvorlig øyeskade.
Forsiktighetsutsagn
P261 Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P280 Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
P302 VED HUDKONTAKT:
P305 VED KONTAKT MED ØYNENE:
P310 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
P338 Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P351 Skyll forsiktig med vann i flere minutter.
P352 Vask med mye såpe og vann.
Loading...
Dine
Sist besøkte byggevarer
Pussm_rtel
Pussmørtel
CS1, 25kg
75 95 /stk
Sjekk våre
Mest besøkte byggevarer
Hobbyplate_Furu
Hobbyplate Furu
200X800X18mm
37 95 /stk
Hobbyplate_
Hobbyplate
Laminert, 300X2480X18mm
119 00 /stk
Isolasjon_Plate_Lambda_37
Isolasjon Plate Lambda 37
Lambda 37, 6,84m2
24 95 /m2
Takplate_Sort
Takplate Sort
Dekkende bredde 1000MM
233 63 /stk
Taksteinsplate_Sort
Taksteinsplate Sort
Faktisk bredde 1160mm, dekkende bredde 1080mm
109 00 /m2