Asfaltkitt Trebolit

1L (NR914), UTGÅENDE
Artikkelnummer: 17370
Vekt: 1
Asfaltpasta med fibrer for reparasjon av sprekker og hull i asfaltbasert takpapp.
Velg butikk for å se lagerstatus
Tilgjengelig online
Sendes innen
2-5 hverdager
Fra
59 95 kr /stk
stk
= 1,00 l
Asfaltkitt Trebolit
Asfaltpasta med fibrer for reparasjon av sprekker og hull i asfaltbasert takpapp.

Bruksområde:

Asfaltkitt er et asfaltprodukt med fiberarmering. Konsistensen er pastaaktig. Den er beregnet på reparasjon av sprekker, hull og utette skjøter i asfaltbasert takpapp. Brukes ofte før vedlikehold med takmasse. Asfaltkitt inneholder heftmiddel og fester på fuktige overflater.

Bruksanvisning:

Børst den skadede overflaten fri for løse partikler. Påfør deretter asfaltkittet ved hjelp av sparkel eller stiv pensel. Eventuelt kan forsterkning gjøres med vev som trykkes fast i kittet. Legg da ytterligere et sjikt over veven.

Ved behov kan taket påføres takmasse så snart det har dannet seg en hinne på asfaltkittet.

Innhold:

Nafta (pet­roleum), avsvovlet tung (< 0,1 % bensen) solventnafta (petroleum), lett aromatisk (< 0,1 % bensen) Rockfiber 615.

BRANNFARLIG.

FARLIG: RISIKO FOR ALVORLIG HELSESKADE VED LANGVARIG EKSPONERING GJENNOM INNÅNDING.

FARLIG: KAN GI LUNGESKADE VED INNTAK. SKADELIG FOR ORGANISMER SOM LEVER I VANN, KAN FORÅRSAKE SKADELIGE LANGTIDSEFFEKTER I VANN.
Oppbevares utilgjengelig for barn. Sørg for god ventilasjon. Må ikke tømmes i avløpet. Unngå inhalering av damp. Unngå hudkontakt. Ved inntak må det ikke fremkalles brekninger. Kontakt lege omgående og vis forpakning eller etikett.

Unngå utslipp i naturen.
Merking
GHS02
Brannfarlig
GHS07
Helsefare
Informasjon om farer
H226
Brannfarlig væske og damp.
H336
Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
Raske fakta
Varemerke Trebolit