Bærekraft hos Byggmax

HållbarhetHållbarhet

Siden 2011 har Byggmax rapportert sitt bærekraftarbeid i henhold til Global Reporting Initiatives (GRI) rammeverk for bærekraftrapportering. 

Byggmax er en del av samfunnet og ønsker selvfølgelig å bidra til en bærekraftig utvikling. Ettersom Byggmax ikke har egen produksjon, men kjøper materialet sitt, først og fremst fra Norden og Europa, så ligger fokuset i bærekraftrapportering på miljøpåvirkningen. Ved f.eks. å være med i innkjøpssamarbeidet Bricoalliance kan vi også ta ansvar for innkjøpene våre utenfor Europa – til tross for at det handler om ganske små innkjøpsvolumer. 

Byggmax er også med i EDRA, den europeiske samarbeidsorganisasjonen for gjør-det-selv-forhandlere. Gjennom denne organisasjonen deltar vi i dialogene med politikere i Brussel. Vi har også et nært samarbeid med leverandørene våre. 

I rapporteringen vår, som skjer i samsvar med Global Reporting Initiative (GRI), finner du informasjon om Byggmax’ ansvar. Målet er å nå en 25 prosents reduksjon av utslippet av karbondioksid innen 2020, målt som utslipp per transportert tonn gods. Det målet satte vi opp i forbindelse med vår første miljørapport i 2009. 

Siden den første målingen i 2009 har utslippene av karbondioksid minsket markant. Blant annet takket være vårt nye distribusjonslager i Gävle, som har gjort at vi kan bytte ut lastebiltransport med sjøtransport – noe som er bedre for miljøet. 

Vi jobber også hele tiden med å utvikle avfallshåndteringen i butikk og har i løpet av de siste årene redusert andelen av blandet avfall med flere prosentenheter. For mer eksakte tall og mer informasjon kan du lese vår nyeste miljørapport her.

Kontakta oss
Mattias Ankarberg
Konsernsjef Byggmax Group
+46 (0) 76 119 09 85