Kundeservice

Aktuella priser och lagerstatus:

Kundeservice

23966900
  • Prisløfte
  • Rask leveranse
  • Over 35 000 varer

Se lager og fraktkostnad

Norgeskart

Vareinformasjon

Membran / fuktsperre 2-komponent inne/ute Adda
Tokomponent, elastisk membran. Membran / fuktsperre 2-komponent har, etter blanding, en smidig konsistens og er lett bearbeiderlig. Det er vanntett, diffusjonsåpen, forblir elastisk og har gode sprekkoverbyggende egenskaper, også ved lave temperaturer. Membran / fuktsperre 2-komponent har gode egenskaper som kloridbarriere, men er samtidig karbonatiseringshemmende. Den hindrer saltinntrengninger og tåler tine/frysesykluser.

Bruksområder
Både til innendørs og utendørs bruk. Til gulv og vegg, våtrom og varmegulv.

Benyttes som spenningsreduserende sjikt på tregulv under for eksempel flytsparkel, på betongelementer, skjøter og langs svinnfuger i påstøp.

Bruksanvisning

Forarbeid
Underlaget skal være tørt, fast og rent. Løse partikler fjernes. Fett og olje kan avfettes med Grovrens eller fortynnet Supervask 1:10 før høytrykkspyling. Riss, porer, grader eller hull skal være sparklet og fast før behandling med Kvikkflex . Krav til underlag av betong eller mørtel er maks. 90% relativ fuktighet. Alle flater skal grunnes. Topflex grunning brukes på gips-, fiber og sponplater og som vannavviser på tørre soner i våtrom. Til grunning på sugende underlag av betong eller puss benyttes Topflex grunning blandet med vann i forholdet 1:2. La grunningen tørke minst en time, der gulvet har romtemperatur, før første påføring av Kvikkflex. Ved lavere temperatur må lenger tørketid påregnes.

Blanding
Pulveret helles i væsken under omrøring. Bland i 2 - 3 min. med drill og visp. La blandingen stå i et par min. og rør deretter om på nytt til blandingen får en klumpfri, homogen konsistens. Blandingsforhold: 1:1 (vektdeler).

Påføring
Påføres normalt med kost, rull eller sparkel. Tykkelse: 1 mm både på vegg og gulv. Armeringsduk, mansjetter og hjørneforsterkninger må være fullstendig omsluttet og dekket av membranen. Flislegging kan starte straks Membran / fuktsperre 2-komponent er herdet, dvs. fast og ikke klebrig. Tørketiden av avhengig av temperatur og luftfuktighet.

Rengjøring
Umiddelbart med varmt såpevann. Herdet Membran / fuktsperre 2-komponent fjernes mekanisk.

Tørketid
Ca. 5 - 6 timer, avhengig av luftfuktighet og temperatur.

Brukstid
Ca. 1/2 time

Brukstemperatur
Min. 5 grader i luft, materiale og underlag

Forbruk
1,7 - 2,6 kg/m2

Holdbarhet
12 md. ved frostfri lagring i uåpnet emballasje

RASKE FAKTA

Merke Adda
Forsiktighetsutsagn
P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P103 Les etiketten før bruk.
P261 Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.