Brannfugeskum

UTGÅENDE, 880ml, FF197
Artikkelnummer: 18162
Vekt: 1.02
1-komponents elastisk polyuretanskum til tetning av brannklassifiserte fuger iht. installasjonsveiledning/datablad. Skummet leveres med Illbrucks ”2-i-1”-ventil der flasken kan brukes for hånd eller med pistol.
Velg butikk for å se lagerstatus
Sendes innen
2-5 hverdager
Klikk & hent
Fra
165   kr /stk
stk
Brannfugeskum
1-komponents elastisk polyuretanskum til tetning av brannklassifiserte fuger iht. installasjonsveiledning/datablad. Skummet leveres med Illbrucks ”2-i-1”-ventil der flasken kan brukes for hånd eller med pistol.

• Isolerer effektivt mot brann- og røykgasser
• Testet iht. EN 1366-4 og EN 13501: del 2
• Ekspanderer ned til –5 °C
• Resistent mot råte, varme, vann og mange kjemikalier
• Utmerket feste mot praktisk talt alle materialer
• Svært gode varme- og lydisolerende egenskaper
Merking
GHS02
Brannfarlig
GHS07
Helsefare
GHS08
Kronisk helsefare
Informasjon om farer
H222
Extremt brannfarlig aerosol.
H229
Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.
H315
Irriterar huden.
H317
Kan utløse en allergisk hudreaksjon
H372
Forårsaker organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.
EUH208
Inneholder isocyanater. Kan gi en allergisk reaksjon.
Raske fakta
Leverandørens artikkelnummer 995297