Elementfarge Hvit

Hvit, 400ml, aerosol
Artikkelnummer: 1860010
Vekt: 0.42
Hvit elementfarge til bruk på alle typer radiatorer og metalldeler som utsettes for varme (opptil 80 °C).
Velg butikk for å se lagerstatus
Tilgjengelig online
Sendes innen
2-5 hverdager
Fra
119 00 kr /stk
stk
= 1,00 stk
Elementfarge Hvit
Hvit elementfarge til bruk på alle typer radiatorer og metalldeler som utsettes for varme (opptil 80 °C).
Inneholder 400 ml.
Last ned mer informasjon
Merking
GHS02
Brannfarlig
GHS07
Helsefare
Informasjon om farer
H222
Extremt brannfarlig aerosol.
H229
Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.
H319
Gir alvorlig øyeirritasjon.
H336
Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.