Frostsikker 1 l

Tilsetningsstoff til støping
Artikkelnummer: 18475
Vekt: 1.32
Flytende Frostsikker er et kloridfritt frysepunktsnedsettende tilsettingmiddel for bruk til mur og betong. Frostsikker fremskynder brukets/betongens herding.
Velg butikk for å se lagerstatus
Ikke tilgjengelig online
Sendes innen
2-5 hverdager
Fra
79 95 kr /stk
stk
Frostsikker 1 l
Flytende Frostsikker er et kloridfritt frysepunktsnedsettende tilsettingmiddel for bruk til mur og betong. Frostsikker fremskynder brukets/betongens herding. Fasthetstilveksten skjer ved minustemperatur og derfor er ikke oppvarming nødvendig, men det anbefales. Mørtel og betong med Frostsikker tåler raskt nedfrysing uten at det oppstår frostskader.

Bruksområde

Frostsikker brukes i mørtel og betong ved temperaturer ned til –15 °C. Den kan også brukes til forebyggende formål for å unngå frostskader når faren for tidlig frost foreligger. Bruk av Frostsikker erstatter imidlertid ikke normale vintertiltak som isolering og oppvarming av blandevann og teglstein/blokk.

Vær obs på at ved innblanding i betong reduseres sluttfastheten dess mer Frostsikker som tilsettes. Frostsikker skal ikke brukes etter pussing siden pussing kan føre til frysing. Hvis det er mulig, spesielt ved muring med lys mørtel, å bruke Frostsikker til hele fasaden for å redusere faren for nyanseskiller. Vær oppmerksom på faren for såkalte saltutslag øker ved bruk av Frostsikker.
Last ned mer informasjon
Merking
GHS07
Helsefare
Informasjon om farer
H319
Gir alvorlig øyeirritasjon.