Frosttilsetning

1L - Utgående
Artikkelnummer: 18470
Vekt: 1
Hey'di Frost KF er et flytende tilsetningsmiddel som senker frysepunktet på mørtel og puss, og muliggjør murarbeid ned til - 15°C.
Velg butikk for å se lagerstatus
Tilgjengelig online
Sendes innen
2-5 hverdager
Fra
79 95 kr /stk
stk
Frosttilsetning
Hey'di Frost KF er et flytende tilsetningsmiddel som senker frysepunktet på mørtel og puss, og muliggjør murarbeid ned til - 15°C. Hey'di Frost KF virker også som aksellerator og påskynder herdingen. I tillegg til å bruke Hey'di Frost KF anbefales vanlige vinterforholdsregler ved muring og pussing i kuldegrader, som lunkent blandevann, forvarming av underlag og tilslag og tildekking.

Bruksområder

Hey'di Frost KF benyttes både til fabrikkfremstillet ferdigmørtel, og til sementmørtel som blandes på arbeidsstedet.

Utblanding - Bruksmåte

Hey'di Frost KF tilsettes blandevannet til mørtelen etter tabellen. Ikke oppbevar Hey'di Frost KF-vann i friluft i kuldegrader, da herdetiden for mørtel forlenges betydelig ved at det benyttes blandevann med temperatur under frysepunktet.

Lagring

Lagres i inntil 2 år.

Pakning

1 liter flaske og 10 liter kanne.

Tekniske data

Farge og form: klar til svakt gulfarget væske
Densitet: ca.1,4 kg/dm³
Tørrstoffmengde: ca. 40%
pH: ca. 6,5
Kloridinnhold: <0,10% av vekt
Merking
GHS05
Etsende
GHS07
Helsefare
Informasjon om farer
H302
Farlig ved svelging.
H318
Gir alvorlig øyeskade.