Gulvvoks wax care plus Barlinek

1L
Artikkelnummer: 65939
Vekt: 1.1
Behandle gulvet med Wax Care rett etter legging!

Tilgjengelig online
Gratis
frakt
Sendes innen
5-6 uker
299   kr /stk
stk
Gulvvoks wax care plus Barlinek
Behandle gulvet med Wax Care Plus rett etter legging!

Gulvvoks brukes til første vedlikeholdsbehandling av nylagte gulv, samt til periodisk vedlikehold og oppfrisking av naturoljede overflater.

Det anbefales å behandle naturoljede gulv rett etter legging og deretter 1-2 ganger pr. år avhengig av slitasje.

Wax Care påføres rett på gulvet og gnis inn med mopp eller klut. Overflaten skal være ren og tørr før behandlingen starter.
En meget skitten overflate bør vaskes med cleaner før behandlingen starter.

Hvor ofte skal jeg rengjøre

Hjemmemiljø
lite trafikk, f.eks. stue, soverom.
1 gang/18 måneder
Hjemme- og offentlig miljø
middels høy trafikk, f.eks. trappehus, korridorer, kontor.
1 gang/år
Offentlig miljø
mye trafikk, f.eks. butikker, restauranter, skoler.
1-2 ganger/år
Last ned mer informasjon
Merking
GHS07
Helsefare
Informasjon om farer
H319
Gir alvorlig øyeirritasjon.
Informasjon om beskyttelse
P264
Vask... grundig etter bruk.
P280
Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
P305
VED KONTAKT MED ØYNENE:
P313
Søk legehjelp.
P337
Ved vedvarende øyeirritasjon:
P338
Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P351
Skyll forsiktig med vann i flere minutter.
Raske fakta
Leverandørens artikkelnummer PRT-OXY-WAX-CPN
Varemerke Barlinek