Konstruksjonslim

300ml
Artikkelnummer: 18022
Vekt: 0.39
Byggmax konstruksjonslim er et løsemiddelbasert monteringslim som limer både porøse og sugende underlag både innen- og utendørs.
Velg butikk for å se lagerstatus
Sendes innen
1-3 hverdager
Klikk & hent
Fra
48 95 kr /stk
stk
Konstruksjonslim
Byggmax konstruksjonslim er et løsemiddelbasert monteringslim som limer både porøse og sugende underlag både innen- og utendørs.

Bruksområde

Konstruksjonslimet limer de vanligste byggematerialer og metaller.

Arbeidsbeskrivelse

Flatene skal være rene og tørre. Beskytt tilstøtende flater med f.eks tape. Limet påføres med en patronsprøyte. Press sammen det som limes med en roterende bevegelse umiddelbart etter påføring. Etter ca 30 minutter presses det igjen. Ved liming av tyngre elementer kan det være nødvendig med press i opptil 24 timer. Påføres i strenger, på platematerial, med innbyrdes avstand på ca 20 cm. Limets tørketid kan variere mellom 1-24 timer avhengig av fuktighet og temperatur, samt materialenes oppsugingsevne.

Miljø og helse

Produktet er brannfarlig. Bruken forutsetter effektiv ventilasjon eller bruk av innåndingsvern type A2.
Last ned mer informasjon
Merking
GHS02
Brannfarlig
GHS07
Helsefare
GHS09
Miljøfare
Informasjon om farer
H225
Meget brannfarlig væske og damp.
H315
Irriterar huden.
H319
Gir alvorlig øyeirritasjon.
H336
Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H412
Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
Raske fakta
Leverandørens artikkelnummer 18022