Kundeservice

Aktuella priser och lagerstatus:

Kundeservice

23966900
  • Prisløfte
  • Rask leveranse
  • Over 35 000 varer

Se lager og fraktkostnad

Norgeskart

Vareinformasjon

Linoljelasur Bitus Linax Royal
Alt trevirke må ha vedlikehold, det gjelder også Linax. Kvaliteten på Linax-impregnert (royalimpregnert) trevirke er likevel mye bedre og krever mindre vedlikehold enn vanlig impregnert trevirke. Med tiden slites/vaskes oljen i det ytterste laget bort av nedbør. Fargen må vedlikeholdes (innen 6–12 år) med Carex-olje, med eller uten farge.

Trevirke fra Linax i fargene Okergul, Rød og Brun vedlikeholdes og utbedres med Carex Linoljelasur, i de samme fargene.
Trevirke fra Linax i fargen Natur vedlikeholdes og utbedres med Carex Linolje Naturell.

Du vedlikeholder med Carex Linolje Naturell. Hvis du vil tilføre overflaten på Linax Natur fargepigmenter, kan du blande like deler av Carex Linolje Naturell og Carex Linolje Brun.

Bruk

Oppbevar oljene frostfritt. Arbeidstemperatur når du oljer Linax bør være en døgntemperatur på ca. 15 grader. Det anbefales ikke å jobbe i direkte sollys.

Treet skal alltidvaskes før det oljes med Carex-olje, slik at du får fjernet eventuelle vekster/misfarginger. Du skal ikke bruke høytrykksspyler når du vasker. Dette kan flise opp trevirket og vaske bort oljen i det øverste laget. Det beste er å vaske med lunkent vann og skylle bort med vannslange med normalt trykk. Ikke bruk sterke fettløsende midler, bruk heller en mild husvask. Bruk heller ikke vaskemiddel som inneholder blekemidler.

LAST NED MER INFORMASJON

RASKE FAKTA

Farge Nature
Leverandørens artikkelnummer LINOLJANATUR5
Merke Linax Royal
Volum 5 l
Fareutsagn
EUH066 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.
Forsiktighetsutsagn
P260 Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P262 Må ikke komme i kontakt med øyne, huden eller klær.
P301 VED SVELGING:
P310 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
P331 IKKE framkall brekning.