Kundeservice

Aktuella priser och lagerstatus:

Kundeservice

23966900
  • Prisløfte
  • Rask leveranse
  • Over 35 000 varer

Se lager og fraktkostnad

Norgeskart

Vareinformasjon

Quick Ben Rett På Rust B-base
Quick Bengalack Rett på rust er en alkydbasert metallmaling tilsatt spesielle råstoffer for å motvirke og forhindre rustdannelse. Quick Bengalack Rett på rust er grunning og toppstrøk i ett produkt. Produktet danner en blank, slitesterk og hard overflate som er værbestandig og har god vann- og kjemikalie-bestandighet. Kan blandes i mange farger.Overflatebehandling til bruk på flater av jern og stål. Benyttes på gjenstander som sykler, gjerder/hegn, portstolper, redskaper, maskiner, stålkonstruksjoner, o.l.

Teknisk info

Påføringsmetode: Flat pensel, korthåret rull/fordriver.
Anbefalt forbruk: 8 m2/ltr.pr strøk.
Tørketider: Overmalbar etter 5 timer. Brukstørr etter 8 timer.

RASKE FAKTA

Leverandørens artikkelnummer 7031157803124
Volum 0.68 l

Merking

Brannfarlig
Helsefare
Kronisk helsefare
Miljøfare
Fareutsagn
H226 Brannfarlig væske og damp.
H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H372 Forårsaker organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.
H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.