Kundeservice

Aktuella priser och lagerstatus:

Kundeservice

23966900
  • Prisløfte
  • Rask leveranse
  • Over 35 000 varer

Se lager og fraktkostnad

Norgeskart
Vis alle varianter

Vareinformasjon

Quick Bengalack Metalgrun 099
Quick Bengalack Metallgrunning (Arcanol) er en værbestandig metallgrunning/rusthindrende alkydmaling. Grunningen kan også benyttes som toppstrøk, og gir da et silkematt utseende. Kan brukes på underlag hvor temperaturen ikke overstiger +90 °C.Quick Bengalack Metallgrunning benyttes innendørs og utendørs som rusthindrende maling på jern, stål, sink og galvaniserte flater som bølgeblikk o.l. Grunningen kan også benyttes på hardplast.

Teknisk info

Påføringsmetode: Flat pensel, korthåret rull.
Anbefalt forbruk: 8-10 m2/ltr.pr strøk.
Tørketider: Overmalbar etter ca 10 timer. Brukstørr etter min 24 timer.

RASKE FAKTA

Leverandørens artikkelnummer 7031157802974
Volum 0.75 l

Merking

Brannfarlig
Helsefare
Kronisk helsefare
Miljøfare
Fareutsagn
H226 Brannfarlig væske og damp.
H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H372 Forårsaker organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.
H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.