Murmørtel

M2,5, 25kg
Artikkelnummer: 0112
Vekt: 25
Murbruk B er et tørrprodukt som kun skal blandes med vann for å få et produkt egnet til muring og pussing.
Velg butikk for å se lagerstatus
Ikke tilgjengelig online
Sendes innen
2-5 hverdager
Fra
59 95 kr /stk
stk
= 25,00 kg
Murmørtel
Murbruk B er et tørrprodukt som kun skal blandes med vann for å få et produkt egnet til muring og pussing. Det består av kalk, sement og sand i proporsjonene 35/65/550.

Bruksområde:

Murbruk B passer godt til muring av lettklinkerstein, tegl
Last ned mer informasjon
Merking
GHS05
Etsende
GHS07
Helsefare
Informasjon om farer
H315
Irriterar huden.
H317
Kan utløse en allergisk hudreaksjon
H318
Gir alvorlig øyeskade.
H319
Gir alvorlig øyeirritasjon.