Pistolskum Illbruck

UTGÅENDE, 2-i-1-ventil, 750ml, påføres med pistol eller medfølgende munnstykke
Artikkelnummer: 18103
Vekt: 0.83
1-komponent fuktherdende polyuretanskum med freonfri drivgass.
Velg butikk for å se lagerstatus
Sendes innen
2-5 hverdager
Klikk & hent
Fra
157   kr /stk
stk
Pistolskum Illbruck
Pistolskum

1-komponent fuktherdende polyuretanskum med freonfri drivgass. Pistolskummet leveres i trykkbeholder klart til bruk. Ved påføring sveller skummet når det forlater pistolmunnstykket og ekspanderer ytterligere under herdingstiden. Utmerket feste mot praktisk talt alle materialer.

Bruksområde

For montering, dytteremse og isolering rundt dør- og vinduskarmer, bjelkepartier, tetning under dørterskler, mellom celleplast-, betong- lettbetongelementer og for gjennomføringer under bakken.
Merking
GHS02
Brannfarlig
GHS07
Helsefare
GHS08
Kronisk helsefare
Informasjon om farer
H222
Extremt brannfarlig aerosol.
H229
Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.
H315
Irriterar huden.
H317
Kan utløse en allergisk hudreaksjon
H332
Farlig ved innånding.
H334
Kan gi allergi eller astmasymptomer eller pustevansker ved innånding.
H335
Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
H351
Mistenkes for å kunne forårsake kreft.
H373
Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.
EUH208
Inneholder isocyanater. Kan gi en allergisk reaksjon.
Raske fakta
Leverandørens artikkelnummer 995295
Varemerke Illbruck