Pussmørtel

CS1, 25kg
Artikkelnummer: 0113
Vekt: 25
Putsbruk C är ett torrbruk bestående av cement, kalk och natursand i proportionerna 50/50/650
Velg butikk for å se lagerstatus
Tilgjengelig online
Sendes innen
2-5 hverdager
Fra
64 95 kr /stk
stk
Pussmørtel
Puss og mørtel C er et tørt produkt bestående av sement, kalk og natursand i forholdene 50/50/650. Det blandes kun med vann og gir en blanding egnet for pussing eller muring.

Bruksområde

Mørtelen egner seg godt for slamming både innen- og ut
Last ned mer informasjon
Merking
GHS05
Etsende
GHS07
Helsefare
Informasjon om farer
H315
Irriterar huden.
H317
Kan utløse en allergisk hudreaksjon
H318
Gir alvorlig øyeskade.
H319
Gir alvorlig øyeirritasjon.