Rengjøringsklut wipes 50-pakn.

Rengjør hender og verktøy, fjerner olje og lignende.
Artikkelnummer: 27811
Vekt: 0.27
Rengjøringsservietter (50 stk.) til hender, verktøy og glatte overflater. Fjerner olje og uherdet lim eller maling.
Velg butikk for å se lagerstatus
Sendes innen
1-3 hverdager
Klikk & hent
Fra
94 95 kr /stk
stk
Rengjøringsklut wipes 50-pakn.
Rengjøringsservietter (50 stk.) til hender, verktøy og glatte overflater. Fjerner olje og uherdet lim eller maling. Rengjøringsserviettene kan brukes i stedet for white-spirit og andre lignende produkter.

Inneholder Vitamin E+A, hveteekstrakt og Aloe Vera.
Last ned mer informasjon
Merking
GHS09
Miljøfare
Informasjon om farer
H412
Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
Informasjon om beskyttelse
P102
Oppbevares utilgjengelig for barn.
P273
Unngå utslipp til miljøet.
P501
Innholdet/beholderen leveres til din lokale gjenvinningsstasjon.
Raske fakta
Leverandørens artikkelnummer 995519