Rengjøringsklut wipes 50-pakn.

Rengjør hender og verktøy, fjerner olje og lignende.
ART.NR: 27811
Rengjøringsservietter (50 stk.) til hender, verktøy og glatte overflater. Fjerner olje og uherdet lim eller maling.
Vis mer
stk
Lager i butikk Velg butikk
Velg butikk for å se lagerstatus
Kjøp på nett
Taste inn postnummer for leverings- og lagerinformasjon.
Søk etter postnummer

Rengjøringsklut wipes 50-pakn.

Rengjøringsservietter (50 stk.) til hender, verktøy og glatte overflater. Fjerner olje og uherdet lim eller maling. Rengjøringsserviettene kan brukes i stedet for white-spirit og andre lignende produkter.

Inneholder Vitamin E+A, hveteekstrakt og Aloe Vera.
Vis mer
Merking
GHS09
Miljøfare
Informasjon om farer
H412
Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
Informasjon om beskyttelse
P102
Oppbevares utilgjengelig for barn.
P273
Unngå utslipp til miljøet.
P501
Innholdet/beholderen leveres til din lokale gjenvinningsstasjon.
Leverandørens artikkelnummer 995519
Last ned mer informasjon