Sement

Standard 25kg
Artikkelnummer: 0101
Vekt: 25
Standardsement av typen portland. Betegnelsen portland garanterer en sement av høy kvalitet uten tilsetninger.
Velg butikk for å se lagerstatus
Tilgjengelig online
Sendes innen
2-5 hverdager
Fra
99 95 kr /stk
stk
Sement
Standardsement av typen portland. Betegnelsen portland garanterer en sement av høy kvalitet uten tilsetninger.

Bruksområde

Sementen blandes med ulike typer av ballast (stein, grus, sand) samt vann til betong eller sementbruk. Til forskjell f
Last ned mer informasjon
Merking
GHS05
Etsende
GHS07
Helsefare
Informasjon om farer
H315
Irriterar huden.
H318
Gir alvorlig øyeskade.
H335
Kan forårsake irritasjon av luftveiene.