Skumfjerner Illbruck

Til rengjøring av skumpistol, 500 ml
Artikkelnummer: 18466
Vekt: 0.45
Effektivt rengjøringsmiddel som løser opp uherdet polyuretanskum og lim.
Velg butikk for å se lagerstatus
Ikke tilgjengelig online
Sendes innen
2-5 hverdager
Fra
99 95 kr /stk
stk
= 1,00 l
Skumfjerner Illbruck
Effektivt rengjøringsmiddel som løser opp uherdet polyuretanskum og lim. Sprayvask av verktøy og spillmateriale samt rengjøring inni skumpistoler. Fjerner også farge, voks, fett og olje.
Last ned mer informasjon
Merking
GHS02
Brannfarlig
GHS07
Helsefare
Informasjon om farer
H222
Extremt brannfarlig aerosol.
H229
Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.
H319
Gir alvorlig øyeirritasjon.
H336
Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.