SPYLERVÆSKE -15C

4L
Artikkelnummer: 18495
Vekt: 4
Gå ikke glipp av vårt butikktilbud der du kan kjøpe 4 stk. for 129 kr.
Spylervæsken er klar til bruk og er et effektiv vaskemiddel for bruk i høst og vinterhalvåret for rengjøring av bilens ruter og lykter.
Velg butikk for å se lagerstatus
Sendes innen
1-3 hverdager
Klikk & hent
Fra
39 85 kr /stk
stk
SPYLERVÆSKE -15C
Spylervæsken inneholder aktive virkestoffer som fjerner trafikkfilm, støv og veisalt. Spylervæsken inneholder også alkohol og beskytter dermed mot frost ned til -15°C.
Produktet er et skånsomt vaskemiddel og skader ikke lakk, krom, plast eller gummi. I tillegg inneholder produktet en ren elektrolytt slik at den kommuniserer med bilens måleinstrument.
Last ned mer informasjon
Merking
GHS02
Brannfarlig
Informasjon om farer
H226
Brannfarlig væske og damp.
Informasjon om beskyttelse
P102
Oppbevares utilgjengelig for barn.
P210
Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. — Røyking forbudt.
P501
Innholdet/beholderen leveres til din lokale gjenvinningsstasjon.
Raske fakta
Leverandørens artikkelnummer 17142