Kundeservice

Aktuella priser och lagerstatus:

Kundeservice

23966900
  • Prisløfte
  • Rask leveranse
  • Over 35 000 varer

Se lager og fraktkostnad

Norgeskart

Vareinformasjon

Frostsikker 1 l
Flytende Frostsikker er et kloridfritt frysepunktsnedsettende tilsettingmiddel for bruk til mur og betong. Frostsikker fremskynder brukets/betongens herding. Fasthetstilveksten skjer ved minustemperatur og derfor er ikke oppvarming nødvendig, men det anbefales. Mørtel og betong med Frostsikker tåler raskt nedfrysing uten at det oppstår frostskader.

Bruksområde

Frostsikker brukes i mørtel og betong ved temperaturer ned til –15 °C. Den kan også brukes til forebyggende formål for å unngå frostskader når faren for tidlig frost foreligger. Bruk av Frostsikker erstatter imidlertid ikke normale vintertiltak som isolering og oppvarming av blandevann og teglstein/blokk.

Vær obs på at ved innblanding i betong reduseres sluttfastheten dess mer Frostsikker som tilsettes. Frostsikker skal ikke brukes etter pussing siden pussing kan føre til frysing. Hvis det er mulig, spesielt ved muring med lys mørtel, å bruke Frostsikker til hele fasaden for å redusere faren for nyanseskiller. Vær oppmerksom på faren for såkalte saltutslag øker ved bruk av Frostsikker.

LAST NED MER INFORMASJON

RASKE FAKTA

Leverandørens artikkelnummer 5941

Merking

Helsefare
Fareutsagn
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.