Kundeservice

Aktuella priser och lagerstatus:

Kundeservice

23966900
  • Prisløfte
  • Rask leveranse
  • Over 35 000 varer

Se lager og fraktkostnad

Norgeskart

Vareinformasjon

Ildfast mørtel Adda
Adda Ildfast Mørtel er en spesialmørtler til reparasjon, støp og innfestning! Den kan brukes som tørrmørtel til innmuring av røykrør - pussing av brannmur - muring av ildsteder, piper m.m.

Bruksområder
Adda Ildfast Mørtel er en sementbasert tørrmørtel med høy varme-bestandighet som benyttes til innmuring av røykrør, pussing av brann-mur, muring av ildsteder, piper m.m.

Bruksanvisning

Forarbeid
Flaten må være fri for løse partikler, støv, fett m.m. Sugende flater for-vannes, men unngå vannfilm på overflaten når mørtelen påføres.

Blanding
Mindre mengder kan blandes for hånd. Større mengder blandes med drill og blandevisp, eventuelt i mørtelblander. Hell først rent vann i blande-karet, deretter Ildfast Mørtel. Bruk ca 3,8 liter vann til 20 kg mørtel. Bland til jevn, klumpfri masse, blandetid ca. 3 minutter.

Herding
Adda Ildfast Mørtel legges ut, eller trekkes på med murskje, stål- eller trebrett. Legges på i min. 15 mm tykkelse. Utblandet masse må benyttes innen 1 time. Ikke spe på med mer vann når mørtelen begynner å størkne. Anvendes helst ved temperaturer over +8oC, og aldri under +2oC de første 48 timer. I tørt klima og på spesielt sugende underlag er det en fordel å ettervanne massen noen dager. Adda Ildfast Mørtel bør herde i noen dager før ildstedet tas i bruk. Redskap rengjøres med vann.

Blandingsforhold
3,8 liter vann pr 20 kg sekk.

Brukstid
60-90 minutter.

Brukstemperatur
Anvendes helst ved temperaturer over +8 grader og aldri under +2 grader de første 48 timer.

Holdbarhet
6 mndr. ved tørr lagring i uåpnet emballasje.

Rengjøring
Umiddelbart med vann. Eldre mørtelrester fjernes med Unirens pluss.

Emballasje
20 kg sekk.

LAST NED MER INFORMASJON

RASKE FAKTA

Merke Adda
Forsiktighetsutsagn
P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P103 Les etiketten før bruk.
P261 Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.