Kundeservice

Aktuella priser och lagerstatus:

Kundeservice

23966900
  • Prisløfte
  • Rask leveranse
  • Over 35 000 varer

Se lager og fraktkostnad

Norgeskart

Vareinformasjon

Murmørtel
Murbruk B er et tørrprodukt som kun skal blandes med vann for å få et produkt egnet til muring og pussing. Det består av kalk, sement og sand i proporsjonene 35/65/550.

Bruksområde:

Murbruk B passer godt til muring av lettklinkerstein, tegl og lekablokker. Produktet kan også brukes til å pusse overflater som tåler røff bruk som for eksempel mur, kjellervegg eller stall.

Blanding:

25 kg murmørtel M2,5 blandes med ca. 4 liter vann. Mørtelen blandes godt. Blandingstid er ca. 5-10 minutter ved maskinell blanding, helst i planmikser. Lengre tid ved manuell blanding. Ved temperaturer under +5 °C de første døgnene etter muring må det treffes vintertiltak.

Forbruk:

Bruk fire liter per 25 kg tørr masse; dette gir 16 liter ferdig masse.

Eksempel på muring: kjellervegg

Til kjellerveggen brukes murblokk samt Murbruk B blandet som beskrevet ovenfor. Begynn med å fukte underlaget, slik at massen fester bedre. Legg på rikelig masse og trykk så steinen ned, slik at fugen bli en centimeter tykk. Fyll fugene mellom blokkene med puss og fortsett på samme måte. Dersom materialet skulle blir hardt, kan det ikke brukes. Ikke forsøk å bløtgjøre det med vann, men kast det og bland nytt. Etter et døgn kan du skrape av overflødig materiale. Dette gjøres ved å skrape diagonalt med en murskje over fugene. Børst så rent med vanlig kost.

Eksempel på pussing: vegg

Det er forskjell om du skal pusse en ny eller en eksisterende flate. Dersom du skal pusse en eksiterende overflate, må du vite hva slags puss som er brukt tidligere samt hva slags puss som kan brukes sammen med denne. Det er svært viktig at det produktet du bruker er like sterkt som det gamle. Før du begynner å pusse veggen, skal underlaget jevnes ut. Dette gjør du ved å bløte opp produktet i vann til det får en vellinglignende konsistens som du deretter stryker det over underlaget i et 2-3 millimeter tykt belegg. Når dette begynner å lysne, er det klart for å legge på puss. For å få en så slett vegg som mulig, kan det være fint å spikre opp en lekt å pusse mot, ribbene bør være 10-15 mm tykke og sitte loddrett med rundt en halv meters avstand. Legg deretter på rikelig puss og dra nedover og opp langs ribbene med en sagende bevegelse. Pusslaget blir på denne måten helt slett. Når veggen er ferdig pusset, løses ribbene og eventuelle hull fylle med puss. Etter pussigen anbefales det at du beskytter overflaten med plast det første døgnet for å beskytte den mot fukt og regn. Dersom det er varmt i været, må pussede flaten ettervannes to ganger i døgnet i 3-5 døgn. Dersom det er litt kaldere, er det nok med en gang per døgn.

Herding:

Pussen er hard i løpet av rundt fire timer. Temperatur og luftfuktighet påvirker herdingstiden.

RASKE FAKTA

Leverandørens artikkelnummer 553020
Pakkevekt 25 kg

Merking

Etsende
Helsefare
Fareutsagn
H315 Irriterar huden.
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon
H318 Gir alvorlig øyeskade.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.