Kundeservice

Aktuella priser och lagerstatus:

Kundeservice

23966900
  • Prisløfte
  • Rask leveranse
  • Over 35 000 varer

Se lager og fraktkostnad

Norgeskart

Vareinformasjon

Pussmørtel
Puss og mørtel C er et tørt produkt bestående av sement, kalk og natursand i forholdene 50/50/650. Det blandes kun med vann og gir en blanding egnet for pussing eller muring.

Bruksområde

Mørtelen egner seg godt for slamming både innen- og utendørs. Den kan også brukes til renovering av konstruksjoner som tidligere er pusset med kalk/sementbasert mørtel.

Materialforbruk

Ca 18 kg/m² ved 18 mm tykt lag.

Oppbevaring av sekkene

Sekkene må oppbevares tørt. Lagringstiden er minst seks måneder i åpnet originalforpakning.

Blandning

Blandes i sementblander i ca 10 minutter. Begynn med en liten del vann, og deretter tørr mørtel og vann vekselsvis.

Generelle tips ved pussing

Pussing på ny eller gammel overflate er forskjellig.

Om du skal pusse en gammel flate må du vite hva slags mørtel det er pusset med tidligere, og hvilken mørtel den passer sammen med. Det er svært viktig at den mørtelen du velger å bruke er like sterkt som den gamle. Ved varmt og tørt klima innendørs er det også nødvendig å vanne underlaget først for å få bedre heft. Pusser du på et sugende underlag skal dette slammes, og det gjør du ved å bløte opp mørtel i vann til det får en vellingslingnende konsistens og deretter påfører det på underlaget i et 2-3 mm tykt lag.

Når dette laget begynner å lysne er det tid for å legge på pussen. For å få en så slett vegg som mulig, kan det være smart å spikre opp noen lekter å pusse mot, og ribbene bør være 10-15 mm tykke og sitte loddrett på ca en halvmeters avstand fra hverandre. Legg deretter på rikelig med mørtel og dra så en murerskje nedenfra og opp langs med ribbene med en sigende bevegelse. På den måten vil pusslaget bli helt slett. Når veggen er ferdigpusset fjernes ribbene og hullene tettes igjen med puss. Ved tørt og varmt klima, anbefales ettervanning to ganger pr dag i tre til fem dager.

Herding

Mørtelen begynner å hardne etter ca fire timer. Temperatur og luftfuktight påvirker herdingstiden.

LAST NED MER INFORMASJON

RASKE FAKTA

Leverandørens artikkelnummer 553024
Pakkevekt 25 kg

Merking

Etsende
Helsefare
Fareutsagn
H315 Irriterar huden.
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon
H318 Gir alvorlig øyeskade.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.