Kundeservice

Aktuella priser och lagerstatus:

Kundeservice

23966900
  • Prisløfte
  • Rask leveranse
  • Over 35 000 varer

Se lager og fraktkostnad

Norgeskart

Vareinformasjon

Underlagspapp
Det finnes to hovedtyper takpapp: underlagspapp og ytterpapp. Hvilken av disse hovedtypene du velger, avhenger av hva slags takbekledning du ønsker og til dels takets helling.

Underlagspapp

Brukes både under ytterpapp og under takstein, profilerte takplater, takpanner og shingel. Underlagspapp anbefales selv når takets helling er god.

Det finnes to typer underlagspapp

Underlagspapp med mineralfiberkjerne (YAM) brukes på enklere bygninger med lavere krav til ytelse. Eksempler på slike bygninger kan være økonomibygg, redskapsbod, vedbod, garasje, lekestue, sykkelskur osv. Underlagspapp skal alltid dekkes med et utvendig lag f.eks ytterpapp eller plater.
Underlagspapp med polyesterkjerne (YAP) anvendes for alle typer bygninger utenom de bygg som har lavere krav til prestasjon som redskapsbod, vedskjul, lekestue osv. Kvaliteten på papp som ligger under takstein på helårsboliger, skal være minst YAP2200. Om takets helling er mindre enn 18 grader, bør man alltid benytte papp med frilagt kant slik at skjøtene blir helt tette.

Ytterpapp

Ytterpapp kan brukes på tak med liten helling uten ekstra takbekledning.

Enklere bygninger

På enklere bygninger som eksempelvis lekestue, bod, garasje, sykkelskur og vedbod med helling på mer enn 14 grader (25 cm/m), passer ytterpapp SAM 238. En enkel papp bygget på en mineralfiberstamme. Alle skjøter skal forsegles med asfaltlim.

Helårsbolig

Takets helling, vannavrenningsevne og type bygning avgjør valg av ytterpapp. Under den ytterpappen leggesførst en underlagspapp med mineralfiberstamme (YAM), Trebolit 122.

Til lavtlutende tak ned til 3 graders skråing (6 cm/m), brukes Trebolit Glaciär 3° med ekstra bredt selvlimende felt og langsgående skjøt for å få det beste resultat.

Om taket har dårlig vannavrenning eller flere hinder/gjennomføringer, bør en utdannet taktekker utføre jobben. Det sikrer dermed at takpappen blir helt tett.

Dette bør du huske på

Oppbevar alltid takpapp stående for å unngå at rullene blir ovale. Papp fra en oval rull blir bølgete og vanskelig å bruke, og det oppstår dermed en risiko for at sluttresultatet påvirkes.

Planlegg alltid takleggingstidspunktet slik at sponplater og underlagspapp spikres i tørt vær. La aldri sponplater ligge uten tildekning. Sponplater påvirkes av fuktighet og kan slå seg samtidig som det er risiko for mugg- og soppangrep.

Det er best å spikre fast pappen for hånd. Brukes spikerpistol må det utvises forsiktighet – spikeren skal settes rett sammenlignet med underlaget slik at ikke spikerhodet lager hull i pappen. Unngå bretter/bulker i pappen.

Få hjelp av taktekker rundt skorstein, rørforinger og andre vanskelige steder.

Bruk underlagspapp for å beskytte den nye ytterpappen fra plankeskjøter og spikerhoder som stikker opp. I tillegg beskytter underlagspapp paneltaket under byggeperioden.

Ved omlegging kan den gamle pappen beholdes som underlagspapp forutsatt at den er i god stand. Om lektene byttes ut, skal derimot alltid underlagspappen byttes.

Ytterpapp har en levetid på rundt 30 år. Vedlikehold kan være nødvendig etter 15-20 år. Taket behandles da med tetningsmasse. Tak som ligger mot sør kan behøve vedlikehold noe tidligere enn taket ellers på bygget.

Om det er en lekkasje fra taket: Tett først lekkasjen med asfaltkitt eller en bit av ny papp som sveises eller limes over skaden. Deretter kan taket behandles med tetningsmasse.

(UNDERLAGSPAPP; YAM 2000) Beregnet for enklere bygninger. (Art nr 17112)

Underlagspapp med mineralkjerne brukes under ytterpapp og takstein, profilert takplate, takpanne og shingel. Underlagspapp anbefales selv om takets helling er god.

Under ytterpapp eller shingel bør du velge underlagspapp med mineralfiberkjerne. Les nedenfor om våre andre typer takpapp.

(UNDERLAGSPAPP; YAP 2200) Beregnet for helårsbolig (Art. ingen 17160)

Underlagspapp som benyttes både under ytterpapp og under takstein, profilert takplate, takkpanne og shingel. Underlagspapp anbefales selv om takets helling er god.

Under takstein, takplate, ytterpapp eller shingel velger du underlagspapp med polyesterkjerne (YAP). Kvaliteten på pappen som ligger under takstein skal være minimum YAP 2200.

Om takets helling er mindre enn 18 grader, brukes papp med frilagt kant slik at skjøtene blir helt tette.

(YTTERPAPP SAM 238): Beregnet for enklere bygninger.( Art nr 17260)

Ytterpapp med mineralkjerne som brukes ved renovering eller nybygging av tak på enklere bygninger som økonomibygg, redskapsbod, vedbod, garasje, lekestue, sykkelskur eller lignende. SAM 238 kan benyttes på tak med lav helling (ned til 14 grader) uten ytterligere takbekledning. Under den utvendige pappen legges alltid en underlagspapp. Samtlige skjøter på dette produktet skal forsegles med asfaltlim.

(YTTERPAPP: GLACIÄR 141) Anbefalt for helårsbolig. (Art nr 17240)

Ytterpapp som brukes ved renovering eller nybygging av tak med lav helling (ned til tre grader) uten ytterligere takbekledning. Under ytterpappen legges først en underlagspapp med polyesterkjerne (YAP). Den ekstra brede skjøten (ca 12 cm bred kant) på Glaciär häft 141 er selvklistrende for å oppnå best resultat.

RASKE FAKTA

Leverandørens artikkelnummer 60122N01
Pakkevekt 16.8 kg