Kundeservice

Aktuella priser och lagerstatus:

Kundeservice

23966900
  • Prisløfte
  • Rask leveranse
  • Over 35 000 varer

Se lager og fraktkostnad

Norgeskart

Vareinformasjon

Takshingel
Taksingel er et sterkt takmateriale med et fint utseende og lav vekt. Det består av mineralfiberfilt som impregneres og belegges med spesialasfalt. Det ytterste laget består av skifergranulat som blant annet beskytter mot ultrafiolett stråling. Singelplatene er satt inn med mønstertilpassede limflater som gir et godt feste. Platene legges om hverandre og festes med pappspiker.

Fordeler

• Fint utseende som gir taket ditt et pent uttrykk.
• Lav vekt, mellom 7,7 til 9,4 kilo pr kvadratmeter, noe som gjør en stor forskjell spesielt når tak på eldre hus skal legges om.
• Lett tilpasningsbar for fantasifulle takløsninger.
• Lang holdbarhet.
• Økonomisk.
• Solid.

Forberedelser

Taksingel passer best for såkalte kalde tak. Det vil si godt ventilerte yttertak. Innen montering bør du kontrollere at taket ventileres som det skal. Se også til at underlaget er plant, bart for spiker og at hellingen er minst 14 grader. Er hellingen under 18 grader bør det brukes underlagstekking på hele takflaten.
Om det er større helling kreves det skjøtelimt underlagstekking fra takfoten og minst 1 meter innenfor ytterveggens innside. Om det er vinduer, skorstein eller andre gjennomføringer i taket, må det også underlagstekkes.
Innen legging av singelplatene bør du sjekke at eventuelle ujevnheter i taket slettes. Har du gammel takpapp liggende på taket hvor pappen er lagt med takfallet, er det smart å fjerne dette laget ettersom det ellers kan synes gjennom singelplatene.
Se til slutt etter at rennekroker, fotplater, gavllister samt vinkelrenner monteres før du begynner å legge singel.

Oppbevaring

Om temperaturen er lavere enn 5 grader skal platene oppbevares minst ett døgn i en temperatur på minst 18 grader. Ta deretter platene fra hverandre etterhvert som de skal legges. Legges platene om vinteren eller i kraftig vind, bør platenes limfelt varmes med eksempelvis varmluftpistol slik at en bra hefting opprettholdes.

Legging av singelplater

Singelplatene har ett ledespor som gjør at de passer inn i hverandre og gjør leggingen lettere. Den første plateraden legger du på takets fotplater. Fest hver plate med fire pappspiker som plasseres 2,5 cm ovenfor hvert innsnitt.
Om takhellingen er over 45 grader anbefales 2 spiker med 40 mm mellomrom på hver side av platens ledespor, altså totalt seks spiker, på denne måten spikres platen alltid i det såkalte randområdet, det vil si en meter rundt hele taket.
På hver plate finnes det en tapp og ett styrespor. Ved montering skal tappen trykkes inn i sporet. Det sørger for at du får riktig plassering av platen. Fester man et snøre vinkelrett mot takfoten kan dette brukes som hjelpelinje for å få riktig forskyvning av hver rad.
Legg neste rad med en halv tungebredde (singelplatens spisse ende) i sideveis forskyvning.

Takgjennomføringer

Om det er takgjennomføringer monteres singelplatene til underkanten på disse. Når det er klart kan takgjennomføringens beslag monteres. Deretter monteres singelplatene slik at de dekker side- og bakkanten av beslaget. Til slutt festes tungene på singelplatene til flensene på beslaget. Disse festes med asfaltlim.

Montering av vindski

Ved en vindski monterer du singelen over trekantlisten og overkanten av vindskien. Deretter spikres singelen til trekantlisten og vindskien. Skjær rent langs platen og monter deretter ett vindskibeslag over singelen og vindskien.

Avslutning mot møne

Platene avsluttes mot møne ved at de skjæres langsmed mønekanten. På takets andre side monterer du taksingelen 10 cm over mønet og fester den med pappspiker syv centimeter ned på motsatt flate.

Takmøneplater

Bruk takmøneplater for å tette mønet. Fest ett snøre langs med mønet en halv takplatelengde ned på taket som en hjelpelinje. Legg platene så de overlapper hverandre med en halv platelengde. Møneplatene spikres i hvert limfelt.

LAST NED MER INFORMASJON

RASKE FAKTA

Leverandørens artikkelnummer 60360
Pakkevekt 28 kg

Slik gjør du

1.

1_

Produsenten av takplater angir om man starter monteringen fra venstre eller fra høyre side av taket.

2.

2_

Produsenten angir i tabellform hvilken kombinasjon av ulike standard-lengder som er mest hensiktsmessig for ditt tak. Riktig lengde på platene minimerer kapp og svinn.

3.

3_

Klipp platene til riktig lengde med en stålsaks eller sag med en stikksag.

4.

4_

Du kan også kappe platene med en plateskjærer.

5.

5_

Skru sammen to eller flere plater slik at du får en sammenskjøtet plate som rekker fra takfot til møne.

6.

6_

Fest med overlappingsskruer 4,8x19 mm i overkant på annenhver profil.

7.

7_

Fest overlappingsskruen i profiltoppen.

8.

8_

Sett den sammenskjøtede platen slik at den nedre kanten går litt nedenfor takfoten. Fest platen med en farmerskrue 4,8x35 mm i venstre overkant og skru med en skrue i venstre kant nede.

9.

9_

Skru i platens profilbunn.

10.

10_

Skru sammen en ny lengde av takplater med overlappingsskruer, og skyv den inn under den første sammenskjøtede platen. Sjekk at platene ligger jevnt i kant nede.

11.

11_

Skru sammen platene i overkant av hver taksteinprofil. Den nederste taksteinsprofilen festes med overlappingsskrue også i kanten nede.

12.

12_

Skjøt sammen og fest en tredje plate på samme vis. Kontroller at platen ligger i vinkel mot takfoten.

13.

13_

Om du må justere platens plassering, løsner du den nedre av farmerskruene i venstrekant.

14.

14_

Man bør alltid feste en profilert takplate i en lekt, for å få et ventilert rom mellom platen og underlaget av rupanel og takpapp.

15.

15_

Skru fast platen i lekten med farmerskrue. Skru i bunn av annenhver taksteinsprofil.

16.

16_

Monter sammen en ny lengde av takplater. Skyv det inn under den platen som du allerede har festet i lekten, og kontroller at platen ligger på linje med takfoten. Skru sammen platene med overlappingsskruer.

17.

17_

Fest platen i lektene med farmerskruer.

18.

18_

Fortsett å montere platene på den første siden av taket på denne måten.

19.

19_

Skjøt sammen og juster tre plater på den andre siden av taket før du fester i lekten.

20.

20_

Møneplaten, kan i motsetning til mønetakstein, legges uten støtte av et mønebord.

21.

21_

Lim tettebånd med bygg-silikon på takplaten ved mønet.

22.

22_

Skru fast møneplaten med overlappingsskrue i annenhver profiltopp. Tettebåndet klemmes sammen mellom møneplate og takplate.

23.

23_

Skru fast takplate og møneplate vekselsvis. Det gjør at du slipper å trå på platen, noe som minsker risikoen for skader.

24.

24_

Sett endelokk på møneplatens gavl.

25.

25_

Kontakt en blikkenslager som lager beslag til pipe og luftekanaler.