Takpannerengjøring

5L UTGÅENDE
Artikkelnummer: 18454
Vekt: 5
Taksteinrengjøring er spesielt utviklet for vask av takstein i betong og tegl.
Velg butikk for å se lagerstatus
Tilgjengelig online
Sendes innen
2-5 hverdager
Fra
205 00 kr /stk
stk
Takpannerengjøring
Taksteinrengjøring er spesielt utviklet for vask av takstein i betong og tegl. Den fjerner effektivt alger, mose, lav og andre organismer.

Anvendelse

Det er to måter å bruke taksteinrengjøringen på. Enten kan middelet sprutes på slik at vær og vind tar seg av resten, eller du lar middelet ligge på taksteinen i noen dager før du går over taket med en høyttrykksvask.
Last ned mer informasjon
Merking
GHS05
Etsende
GHS07
Helsefare
GHS09
Miljøfare
Informasjon om farer
H315
Irriterar huden.
H318
Gir alvorlig øyeskade.
H410
Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.