Snickerigrund Matt Vit Sadolin

Finns i flera storlekar
ART.NR: P-187811
Sadolin Snickerigrund är en snabbtorkande grundfärg för målning av snickerier och träpanel inomhus.
Vis mer
Velg farge:
Glatt
Velg Farge
Velg Farge
Volum:

Customizable Options:

st
stock
Lagerstatus Velg butikk
Velg butikk for å se lagerstatus
delivery-truck
Kjøp på nett
Taste inn postnummer for leverings- og lagerinformasjon.
close
Søk etter postnummer

Snickerigrund Matt Vit Sadolin

Sadolin Snickerigrund är en Svanenmärkt vattenburen och snabbtorkande grundfärg avsedd för målning av snickerier och träpanel inomhus. Den utmärkta vidhäftningen gör att Sadolin Snickerigrund oftast kan användas vid målning på svåra underlag som laminat, keramiska plattor, hård PVC, härdlackerade snickerier, med mera. OBS! Provmåla alltid svåra underlag på en mindre, undanskymd yta först.

Målning med Sadolin Snickerigrund

Ytan ska vara ren, torr och dammfri när du börjar måla. Blanka hårda ytor slipas så att de blir matta, vilket gör att färgen fäster bättre. Sadolin Snickerigrund appliceras flödigt för att ge bästa utflytning och fyllighet. På sugande underlag bör snickerigrunden förtunnas med 10% vatten. Vid nymålning av obehandlade snickerier ska eventuella kvistar isoleras med Sadolin Kvistlack två gånger. Därefter grundas ytan med Sadolin Snickerigrund. Om spackling behövs så görs det efter grundning. Slipa sedan av ytan med fint sandpapper och damma av väl. Färdigstryk sedan två gånger med vald färdigstrykningsfärg.

Sadolin Snickerigrund torkar på 2 timmar. Den är övermålningsbar efter 16 timmar. Används pensel, roller eller spruta vid applicering. Verktygen rengörs med såpvatten.

Hälsa och miljö

  • Denna produkt uppfyller kraven för EU-Blomman och Svanenmärkning.
  • Färgskikt kan vid slipning eller behandling med värmepistol avge hälsofarligt damm och/eller ångor. Arbeta i ventilerade utrymmen och använd lämplig personlig skyddsutrustning (andningsskydd) vid otillräcklig ventilation.
  • Flytande färgrester och tvättvätska får inte hällas ner i avloppet utan ska lämnas till miljöstation.
Se även information i Säkerhetsdatabladet.

Vis mer
Merking
GHS06
Giftig
GHS07
Helsefare
GHS05
Etsende
GHS08
Kronisk helsefare
GHS09
Miljøfare
Informasjon om farer
H301
Giftigt vid förtäring.
H310
Dödligt vid hudkontakt.
H311
Giftigt vid hudkontakt.
H330
Dödligt vid inandning.
H302
Skadligt vid förtäring.
H315
Irriterar huden.
H317
Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H314
Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
H318
Orsakar allvarliga ögonskador.
H351
Misstänks kunna orsaka cancer.
H361
Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
H400
Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
H410
Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Informasjon om beskyttelse
P101
Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102
Förvaras oåtkomligt för barn.
P262
Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna.
P312
Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
P501
Innehållet/behållaren lämnas till din lokala återvinningscentral.
Varemerke Sadolin
Leverandørens artikkelnummer 5143515