Eksterne retningslinjer for personvern for Byggmax AB

For oss på Byggmax er det viktig at du og personopplysningene dine behandles på en ansvarlig måte med hensyn til personvernet, og at du får vite hvilken informasjon vi samler inn om deg, hvordan vi bruker den og hvordan vi gjør det. 


Hvilken informasjon samler vi inn?

Byggmax samler inn og bearbeider informasjon innen områdene og funksjonene nevnt nedenfor.

Når du bruker tjenestene våre eller handler hos oss, kan du direkte eller indirekte komme til å gi oss informasjon om deg selv på en rekke måter, slik som når du for eksempel foretar et kjøp gjennom nettsiden vår, oppretter en kundekonto, kontakter oss eller bruker noen av tjenestene våre der du oppgir personopplysninger.Informasjon du oppgir til oss, kan omfatte:

Personopplysninger og kontaktinformasjon – navn, e-postadresse, telefonnummer, personnummer, faktura- og leveringsadresse osv.

Betalingsinformasjon  fakturainformasjon, kontonummer osv.

Eiendom – eiendomsidentifikasjon, leilighetsnummer osv.Informasjon vi samler inn om deg – når du bruker våre tjenester, kan vi samle inn følgende informasjon:

Innhenting av adresse – på forespørsel fra deg kan adresseinformasjon hentes for å forenkle kjøpet.

Informasjon om varer/tjenester  detaljer om varer/tjenester du har kjøpt.

Finansiell informasjon – godkjent kreditt gjennom våre samarbeidspartnere.  

Informasjon om hvordan du bruker nettsiden vår – for eksempel hvordan fant oss og hvordan du bruker tjenestene våre.

Enhetsinformasjon  for eksempel IP-adresse

Geografisk informasjon – for eksempel din geografiske plassering for å levere varene til degHva gjør vi med informasjonen din

Når du kjøper varer eller tjenester hos Byggmax, kan personopplysningene dine lagres og brukes til å gi, gjennomføre og forbedre tjenestene våre.

Med støtte i kjøpsavtalen vil personopplysningene dine behandles for å:

 • Gjennomføre kjøpet ditt av varer og tjenester, og om nødvendig for å bekrefte identiteten din for eksempel ved kredittkjøp
 • Gi deg kundestøtte og informasjon om produkter og tjenester som du ber oss om
 • Levere varer og tjenester
 • Eventuelle garanti- og klagesaker
 • Administrere, utvikle og teste våre system våre som tjenestene våre leveres i

Hvis du gir ditt samtykke, vil personopplysningene dine behandles for å:

 • Administrere kundekontoen din
 • Sende ut nyhetsbrev
 • Sende ut pressemeldinger
 • Informasjonskapsler eller lignende teknologier

Byggmax behandler også personopplysninger basert på interesseavveininger som:

 • Forbedring av vårt produktutvalg og tjenester samt systemene de tilbys i, for eksempel gjennom feilsøking, dataanalyse, testing osv. (forretningsutvikling og kvalitetsformål)
 • Kameraovervåking (forebygge, undersøke og å avsløre kriminalitet)
 • Opptak av samtaler med kundestøtte (kvalitets- og opplæringsformål)
 • Lagring av påbegynt bestilling/handlekurv (gi god service)

Byggmax vil også samle inn og behandle personopplysninger for å overholde gjeldende lover, slik som regnskapsloven og skatteloven.

Kommunikasjon med deg

Byggmax kan også bruke informasjonen til å kommunisere med deg via post, telefon og elektronisk. Vi kan gi deg tilbud basert på tidligere kjøp, og også invitere deg til å delta i kundeundersøkelser/forretningsutviklingsinitiativ. Hvis du ikke ønsker å motta målrettet kommunikasjon fra oss, kan du avregistrere deg ved å sende en e-post til [email protected]

Vær oppmerksom på at en endring ikke alltid har øyeblikkelig virkning. Vi vil etterkomme forespørselen din så snart det er praktisk mulig, og forsøker å foreta endringer senest 30 dager etter at vi har mottatt forespørselen.


Hvem kan vi dele opplysningene din med

For å kunne tilby våre tjenester og levere varene til deg kan vi overføre til eller dele opplysningene dine med utvalgte tredjeparter.

Leverandører, underleverandører og bedrifter i Byggmax-konsernet: For å kunne oppfylle forpliktelsene våre overfor deg samt for andre formål som er beskrevet i disse retningslinjene, kan Byggmax dele personopplysningene dine med leverandører og underleverandører, samt selskaper innen Byggmax-konsernet.

Betalings- og kredittselskaper – Opplysningene kan bli delt med finansinstitusjoner for å administrere innbetalingene dine. Hvis du velger å bruke kredittjenester som tilbys av våre partnere, vil personopplysningene dine deles med betalings- og kredittselskaper.

Myndighetene – Med bakgrunn i juridiske krav eller med din godkjenning, kan Byggmax dele opplysningene dine med myndigheter som skatteverket, politiet eller andre myndigheter.


Sikkerhet

Vi bestreber oss på å beskytte personopplysningene dine og opprettholder nødvendige tekniske og organisatoriske tiltak for å hindre upassende eller ufrivillige utleveringer, bruk, tilgang, tap, endring eller skade av personopplysninger.

Kun Byggmax eller våre underleverandørers ansatte som trenger tilgang til personopplysningene dine for en bestemt oppgave, vil ha tilgang til personopplysningene.


Dette vil vi ikke gjøre med opplysningene dine

Vi vil ikke selge personopplysningene dine til tredjepart uten din tillatelse


Hvor lagrer vi opplysningene dine

Vi vil i stor grad håndtere personopplysningene dine innen EU/EØS. Dersom personopplysninger overføres til eller behandles i et land utenfor EU/EØS, vil Byggmax ta de nødvendige og alle rimelige juridiske, tekniske og organisatoriske forholdsregler for å sikre at personopplysningene behandles sikkert og med et tilstrekkelig beskyttelsesnivå som kan sammenlignes med beskyttelsen som gis i EU/EØS.


Hvor lenge vi lagrer opplysningene dine

Vi vil bare beholde personopplysningene dine så lenge det er nødvendig for å oppfylle de formål som er angitt i disse retningslinjene. Når vi lagrer dataene dine for andre formål, for eksempel for å oppfylle krav til regnskap, lagrer vi opplysningene kun så lenge det er nødvendig og/eller kreves av lov for hvert formål. Vi vil gjennomføre regelmessige opprydninger og slette personopplysninger som ikke lenger er nødvendige.


Dine rettigheter

Rett til å få innsyn i dataene dine.

Du kan be om en kopi av opplysningene vi har om deg, og verifisere den informasjonen vi har om deg. Kopien er gratis og vi bestreber oss på å gi deg svar innen 30 dager.

Rett til korrigering

Du har rett til å få feilaktige eller ufullstendige opplysninger om deg oppdatert/korrigert.

Rett til å bli slettet ("retten til å bli glemt")

Hvis du ikke lenger vil at vi skal lagre opplysningene dine, har du rett til å få opplysningene slettet, forutsatt at de ikke lenger er nødvendige for formålet de ble samlet inn for. Det kan Imidlertid finnes juridiske forpliktelser, for eksempel gjennom regnskapsloven, som gjør at vi ikke umiddelbart kan slette deler av dataene dine. Vi vil i de fleste tilfeller bare lagre data som vi er pålagt ved lov å beholde. Hvis behandlingen er basert på samtykke og dette oppheves, vil opplysningene slettes.

Rett til å begrense

Du har rett til å kreve at behandlingen begrenses hvis noe av det følgende gjelder:

 • hvis du bestrider at personopplysningene er korrekte
 • behandlingen er ulovlig
 • vi ikke lenger trenger opplysningene, men du trenger dem for å være i stand til å etablere, utøve eller forsvare et rettslig krav

Rett til å innvende

Du har rett til å innvende mot behandlingen dersom det rettslige grunnlaget for behandlingen er interesseavveininger eller offentlig interesse.

Rett til dataportabilitet

Du har rett til å få personopplysningene som du har oppgitt til oss og som behandles automatisk, overført til deg selv eller til en ny personopplysningsansvarlig dersom det rettslige grunnlaget er samtykke eller at behandling har vært nødvendig for å fullføre en avtale, og dette ikke påvirker rettighetene til tredjeparter negativt.

Rett til å trekke samtykke

Du har når som helst rett til å trekke samtykket du har gitt Byggmax.

Rettigheter ved profilering

Du har rett til ikke å bli utsatt for en beslutning basert utelukkende på automatisert behandling, herunder profilering, og som kan ha rettslige konsekvenser eller tilsvarende for deg. Dette gjelder imidlertid ikke:

 • hvis det er nødvendig for å inngå eller gjennomføre en avtale med deg, 
 • hvis det er tillatt i henhold til gjeldende lov,
 • eller hvis du har samtykket til behandlingen.


Generelle vilkår for #yesbyggmax

Ingenting er morsommere enn å se på når hele Norge bygger. Derfor blir vi veldig glade når dere tagger oss med @byggmax_norge og  #byggmax i bilder på sosiale medier. Det kan hende at vi ber om å dele bildene dine på våre egne kanaler. Enten på byggmax.no, i vårt nyhetsbrev, i reklamebladet vårt eller på de sosiale medier-kanalene våre (Facebook, Instagram).

Ved å svare #yesbyggmax på et bilde etter at Byggmax har bedt om lov til å dele bildet ditt, går du med på følgende:

Du gir Byggmax en ikke-eksklusiv, royaltyfri, global lisens til bruke bildet ditt et ubegrenset antall ganger for markedsføring og/eller reklame. Du gir Byggmax retten til å redigere bildet og gir også samtykke til at vi får bruke bilder hvor du kan identifiseres for markedsføring og/eller reklameformål iht. loven om navn og bilde i reklame (1978:800).

Når du svarer oss med #yesbyggmax, bekrefter du også at du eier rettighetene til bildet og at du har tillatelse fra eventuelle personer som vises på bildet. Du bekrefter også at du er en privatperson (og ikke en bedrift), at du er minst 18 år gammel eller har samtykke fra en forelder/verge, og at vår bruk av bildet ikke kan utgjøre en krenkelse av en eventuell tredjeparts rettigheter eller utgjøre et lovbrudd.

Ved å gjøre dette fritar du Byggmax fra alt ansvar for å betale deg for bruk av bildet ditt og samtykker til å holde Byggmax, samt alle personer som handler på Byggmax’ vegne, skadesløs for alle kostnader og tap som kan komme av eventuelle krav eller forespørsler fra tredjeparter i forbindelse med Byggmax’ publisering av bildet ditt. Du alene skal holdes ansvarlig for alle skader som kan oppstå fra regelbrudd og/eller brudd på opphavsretter, uansett om bildet er publisert og/eller fjernet fra våre kanaler.

Du kan selvsagt alltid kontakte vår kundestøtte hvis du har noen spørsmål.

Vil du trekke tilbake samtykket ditt? Kontakt oss ved å klikke på «i»-ikonet i det nedre venstre hjørnet på bildet som vi deler. Da kommer du til et skjema som du kan sende inn for å trekke tilbake samtykket ditt.

Lyst til å bli sett i kanalene våre? Tagg bildene dine med @byggmax_norge og #byggmax, så er det en stor sjanse for at du dukker opp i feeden vår!


Kontakt oss

Personopplysningsansvarlig er Byggmax AB, som er et svensk selskap registrert hos det svenske bedriftsregisteret (Bolagsverket) med organisasjonsnummer 556656-3531 og med hovedkontor i Stockholm.

Hvis du har spørsmål om håndteringen av personopplysningene dine, kan du ta kontakt med oss på [email protected] eller ringe 23 966 900.


Tilsynsmyndighet

Integritetsmyndigheten er tilsynsmyndighet i Sverige som overvåker behandlingen av personopplysninger i samsvar med EUs datasikkerhetsregulering. Hvis du mener at Byggmax behandler personopplysningene dine i strid med EUs datasikkerhetsregulering, har du rett til å klage til Integritetsmyndigheten.

 

E-post: [email protected]


Oppdateringer

Byggmax forbeholder seg retten til å endre og oppdatere disse retningslinjene.