Våre Verdier

våre-verdiervåre-verdier

For å utvikle oss hele tiden og for å nå målene våre arbeider vi Byggmaxere etter seks verdiord. Verdiordene ligger til grunn for bedriftskulturen vår, og vi har utarbeidet dem sammen innen selskapet. Ordene fungerer som veiledning både i hverdagen og når vi fatter beslutninger. 

Ansvar 

Jeg står for det jeg tenker, sier og gjør. Jeg holder det jeg har lovet og handler alltid ut ifra hva som er best for Byggmax. 

Positiv holdning 

Jeg velger alltid å se muligheter og løsninger. Med min positive måte å tenke på gir jeg energi til teamet og kundene våre. Alt er mulig! 

Trivsel 

Jeg ser alle som fantastiske og sprer glede ved å by på meg selv og smilet mitt. Da får vi det hyggelig sammen! 

Respekt 

Jeg ser, lytter og prøver å forstå alle i omgivelsene mine. Ved å behandle alle andre som jeg selv ønsker å bli behandlet, bygger vi sterke og gode relasjoner. 

Engasjement 

Jeg byr på meg selv og gir det lille ekstra. Jeg deltar aktivt og viser en genuin interesse for både kolleger og kunder. 

100 % 

Jeg gjør alltid mitt beste og er til stede. Vi skal bygge verdens beste byggevarekjede. 
 

Ved å arbeide etter disse verdiordene får vi et hyggelig arbeidsmiljø der alle trives!