Likestilling og diskriminering

Våre ansatte er vår viktigste ressurs i vår visjon om å bli best i verden på gør det selv prosjekter og leve opp til kundeløftet vårt raskt, enkelt og hyggelig. Byggmax har som arbeidsgiver med mer enn 50 ansatte en konkret aktivitets- og redegjørelsesplikt når det gjelder å fremme likestilling og hindre diskriminering som er beskrevet i Likestillings- og diskrimineringsloven § 26, annet ledd.

Rapport - likestilling og diskriminering

Her kan du lese og laste ned vår likestillings- og diskrimineringsrapport for 2022.

Kontaktuppgifter

Har du spørsmål angående likestilling og diskriminering eller annet relatert, kan du sende en e-post til [email protected]