TETNINGSMASSE BOSTIK

Fugemasse utendørs, 300 ml, hvit
Artikkelnummer: 18184
Vekt: 0.59
Tetting av belagte fuger utendørs.
Velg butikk for å se lagerstatus
Sendes innen
1-3 hverdager
Klikk & hent
Fra
75 95 kr /stk
stk
TETNINGSMASSE BOSTIK
Tetting av belagte fuger utendørs.

Bruksområde

Til bygningstetning utendørs mellom byggematerialer som tre, tegl, betong og metall.

Underlag

Tre, metall, tegl, betong.

Tekniske data

Klebefri overflate: 1-3 døgn avhengig av temperatur
Bevegelsesopptak: ±5 % av opprinnelig fugebredde
Temperaturbestandighet: -20°C til + 75°C
Overmalbar: Ja, etter at overflaten er klebefri
Merking
GHS02
Brannfarlig
GHS08
Kronisk helsefare
GHS07
Helsefare
GHS09
Miljøfare
Informasjon om farer
EUH066
Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.
H226
Brannfarlig væske og damp.
H304
Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
H336
Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H411
Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
Raske fakta
Varemerke Bostik