TETNINGSMASSE BOSTIK

Fugemasse utendørs, 300 ml, hvit
ART.NR: 18184
Tetting av belagte fuger utendørs.
Vis mer
Farge:
stk
Lager i butikk Velg butikk
Velg butikk for å se lagerstatus
Kjøp på nett
Taste inn postnummer for leverings- og lagerinformasjon.
Søk etter postnummer

TETNINGSMASSE BOSTIK

Tetting av belagte fuger utendørs.

Bruksområde

Til bygningstetning utendørs mellom byggematerialer som tre, tegl, betong og metall.

Underlag

Tre, metall, tegl, betong.

Tekniske data

Klebefri overflate: 1-3 døgn avhengig av temperatur
Bevegelsesopptak: ±5 % av opprinnelig fugebredde
Temperaturbestandighet: -20°C til + 75°C
Overmalbar: Ja, etter at overflaten er klebefri
Vis mer
Merking
GHS02
Brannfarlig
GHS08
Kronisk helsefare
GHS07
Helsefare
GHS09
Miljøfare
Informasjon om farer
EUH066
Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.
H226
Brannfarlig væske og damp.
H304
Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
H336
Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H411
Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
Varemerke Bostik