48x198 Impr. Konstruksjonsvirke

ART.NR: 08748198
Om vårt trevirke
Byggmax’ trevirke leveres i varierende lengder på mellom 2,7 m og 5,4 m med 30 cm intervaller.
Vær oppmerksom på at det kan være forskjellig fra butikk til butikk hvilke lengder som finnes på lager.

Alt NTR-klassifisert virke består av furu, og Byggmax selger kun NTR-klassifisert virke.
Vis mer
m
stock
Lagerstatus Velg butikk
Velg butikk for å se lagerstatus
delivery-truck
Kjøp på nett
Taste inn postnummer for leverings- og lagerinformasjon.
close
Søk etter postnummer

48x198 Impr. Konstruksjonsvirke

Gran eller furu

Alt NTR-klassifisert virke består av furu, og BYGGmax selger kun NTR-klassifisert virke.

Cellestrukturen hos gran er nemlig slik at det ikke er mulig å trykke inn impregneringsvæske i denne tresorten. Granbordene får en trykkimpregnert utseende på utsiden, men beskytter ikke mot råte.

Impregnert virke (furu) brukes der man ønsker beskyttelse mot sopp og insekter (f.eks. husbukk).

Gjennomtrykket virke

En stokk består av en kjerne, og rundt den finnes noe som kalles for splint.

Kjernen er så hard at det ikke er mulig å trykke inn impregneringsvæske der. Det gjør imidlertid ingenting, fordi kjernen inneholder såkalt pinosylvinfenoler som gir treet i kjernen en naturlig impregnering (kjernevirke).

Den omliggende splinten er derimot ikke råtebestandig, men kjøper man NTR-klassifisert virke kan man alltid være sikker på at splinten er gjennomtrykt og har en fullgod råtebeskyttelse.

Kontroll av trebeskyttelsesmiddel

De instanser som løpende gjennomfører kontroller av NTR-klassifiserte anlegg er:

Nordisk Trebeskyttelsesråd, NTR
Godkjenner i forhold til effektivitet.

Kemikalieinspektionen, KEMI
Registrerer og godkjenner med henblikk på miljø i forhold til effektiviteten

Sveriges Provnings- och forskningsinstitut, SP
Kontrollerer effektiviteten på impregnering og impregnert tre.

NTR AB(Gul markering)
FOR VIRKE OVER BAKKEN
Dette trevirket bør ikke brukes ved bakkekontakt eller i vann.

Behandling:

NTR AB-klassifisert virke skal ikke inneholde krom (Cr), arsenikk eller andre tungmetaller.

Man bruker kobber som mest virksomme ingrediens i impregneringsvæsken.

Produktinformasjon finnes hos alle forhandlere. BYGGmax kan i tillegg stille produktdatablad til rådighet på forespørsel.

Bruksområde for NTR AB-klassifisert virke:

Trevirket skal brukes over bakken og/eller vann og beskytter mot råte og innsektsangrep.
Virket må ikke utsettes for bakke- eller vannkontakt, fordi bestandigheten er begrenset.

Feste:

Uavhengige tester viser at de saltene som finnes i trykkimpregnert virke angriper den tradisjonelle terrasseskruen i betydelig større grad enn det som hittil har vært kjent. Rustangrepet kommer der skruehodet møter skruekroppen. Grunnen til at angrepet kommer akkurat der er at dette er et punkt hvor miljøet preges av syre salt og fuktighet.

Det finnes en risiko for av vanlige terrasseskruer ruster i stykker i løpet av kort tid.

Trykkimpregnerte terrassebord skal festes med rustfri skrue eller likeverdig festeanordning klassifisert i henhold til korrosivitetsklasse 4.

NTR A = Virke til bruk i bakke og i kontakt med ferskvann.
NTR AB NTR står for trygghet!

Gjenvinning:

Det er i følge loven forbudt for privatpersoner å sette fyr på biter som blir til overs eller annet trykkimpregnert virke. Virket inneholder kobber og skal leveres inn til kommunens miljøstasjon. De brenner virket i forbrenningsanlegg der man kan gjenvinne kobberet fra asken.

08748198 Kalles også:

Rekker 48 x 198 (2 tomme 8)

Bruksområde:

Konstruksjonstrevirke brukes normalt for å bygge opp stammen i en konstruksjon. Bjelker 48 x 198 kan med fordel brukes i bjelkelag eller andre konstruksjoner (f.eks. med lange spennvidder), der den beregnede lasten krever en grov dimensjonering.

Feste:

I det senere har det blitt stadig mer vanlig å bruke skrue (i stedet for spiker) for å montere treverk. Dette skyldes først og fremst at uavhengige tester har vist at den tradisjonelle varmeforsinkede spikeren ruster raskere enn man før trodde, fordi den kommer i kontakt med impregnert trevirke. Skruens lengde bør minst være 75 mm.

Spiker: I de tilfeller man likevel velger å bruke spiker, brukes vanligvis varmeforsinket spiker dim. 100 x 3,4 mm (4”).

Franske skruer bruks der man regner med stor belastning på festepunktene. Den franske skruen kan med fordel forsenkes ved hjelp av flatbor i passende størrelse.

Bjelkesko med beslagsskruer eller beslagsspiker gir et enkelt, effektivt og stabilt feste av bjelkekonstruksjonen.

OBS: Denna produktbeskrivningen er ikke revidert eller godkjent. Den kan mangle informasjon og kan inneholde feil. Beskrivningen er i den 15 november 2009
Vis mer