98x98 Impr. Konstruksjonsvirke

ART.NR: 08798098
Om vårt trevirke
Byggmax’ trevirke leveres i varierende lengder på mellom 2,7 m og 5,4 m med 30 cm intervaller.
Vær oppmerksom på at det kan være forskjellig fra butikk til butikk hvilke lengder som finnes på lager.

Alt NTR-klassifisert virke består av furu,og Byggmax selger kun NTR-klassifisert virke.
Vis mer
m
Lager i butikk Velg butikk
Velg butikk for å se lagerstatus
Kjøp på nett
Taste inn postnummer for leverings- og lagerinformasjon.
Søk etter postnummer

98x98 Impr. Konstruksjonsvirke

Gran eller furu

Alt NTR-klassifisert virke består av furu,og BYGGmax selger kun NTR-klassifisert virke.

Cellestrukturen hos gran er nemlig slik at det ikke er mulig å trykke inn impregneringsvæske i denne tresorten. Granbordene får en trykkimpregnert utseende på utsiden, men beskytter ikke mot råte.

Impregnert virke (furu) brukes der man ønsker beskyttelse mot sopp og insekter (f.eks. husbukk).

Gjennomtrykket virke

En stokk består av en kjerne, og rundt den finnes noe som kalles for splint.

Kjernen er så hard at det ikke er mulig å trykke inn impregneringsvæske der. Det gjør imidlertid ingenting, fordi kjernen inneholder såkalt pinosylvinfenoler som gir treet i kjernen en naturlig impregnering (kjernevirke).

Den omliggende splinten er derimot ikke råtebestandig, men kjøper man NTR-klassifisert virke kan man alltid være sikker på at splinten er gjennomtrykt og har en fullgod råtebeskyttelse.

Kontroll av trebeskyttelsesmiddel De instanser som løpende gjennomfører kontroller av NTR-klassifiserte anlegg er:

Nordisk Trebeskyttelsesråd, NTR Godkjenner i forhold til effektivitet.

Kemikalieinspektionen, KEMI Registrerer og godkjenner med henblikk på miljø i forhold til effektiviteten

Sveriges Provnings- och forskningsinstitut, SP Kontrollerer effektiviteten på impregnering og impregnert tre.

NTR AB(Gul markering)
FOR VIRKE OVER BAKKEN
Dette trevirket bør ikke brukes ved bakkekontakt eller i vann.

Behandling:

NTR AB-klassifisert virke skal ikke inneholde krom (Cr), arsenikk eller andre tungmetaller.

Man bruker kobber som mest virksomme ingrediens i impregneringsvæsken.

Produktinformasjon finnes hos alle forhandlere. BYGGmax kan i tillegg stille produktdatablad til rådighet på forespørsel.

Bruksområde for NTR AB-klassifisert virke:

Trevirket skal brukes over bakken og/eller vann og beskytter mot råte og innsektsangrep.

Virket må ikke utsettes for bakke- eller vannkontakt, fordi bestandigheten er begrenset.

Feste:

Uavhengige tester viser at de saltene som finnes i trykkimpregnert virke angriper den tradisjonelle terrasseskruen i betydelig større grad enn det som hittil har vært kjent. Rustangrepet kommer der skruehodet møter skruekroppen. Grunnen til at angrepet kommer akkurat der er at dette er et punkt hvor miljøet preges av syre salt og fuktighet.

Det finnes en risiko for av vanlige terrasseskruer ruster i stykker i løpet av kort tid.

Trykkimpregnerte terrassebord skal festes med rustfri skrue eller likeverdig festeanordning klassifisert i henhold til korrosivitetsklasse 4.

Garantien omfatter trebeskyttelsesklassene NTR A og NTR AB.
NTR A = Virke til bruk i bakke og i kontakt med ferskvann.
NTR AB NTR står for trygghet!

Garantien gjelder for inntil 100.000 SEK for hver kunde og garantitilfelle og forutsetter at man kan fremvise kvittering og garantiseddel.

Garantien gjelder i hele Sverige og gir erstatning i form av nytt trevirke for det trevirket som er angrepet.= Virke for bruk over bakkenivå.

Gjenvinning:

Det er i følge loven forbudt for privatpersoner å sette fyr på biter som blir til overs eller annet trykkimpregnert virke. Virket inneholder kobber og skal leveres inn til kommunens miljøstasjon. De brenner virket i forbrenningsanlegg der man kan gjenvinne kobberet fra asken.

08798098 Impr. Høvlet 98 x 98

Stolpe som har yttermål 98 x 98 mm. (4”x 4”) Den er høvlet på alle fire sidene og har myke ytterhjørner.

Feste:

Stolpen skrus med rustfri skrue eller protect 4. Ved tyngre belastning brukes fransk bult. (Forboring og forsenking med flatbor anbefales).

Søylesko:

Målene på søylesko er som oftest 100 mm. Det er fordi de er utformet til også å passe uhøvlet trevirke. Overmålet forsvinner når man fester stolpen.

Ved montering i prefabrikkerte søylesko, anbefaler BYGGmax bruk av fransk skrue som dras til på anbefalt måte. Lengden på skruen bør tilpasses slik at den når inn til stolpens sentrum.

Når man plasserer stolpen i søyleskoen, bør man forsøke å skape en liten avstand på minst en cm mellom stolpens underkant og skoen. Slik hindrer man at stolpens endetre blir stående og suge opp vann som samler seg når det regner.

OBS: Denna produktbeskrivningen er ikke revidert eller godkjent. Den kan mangle informasjon og kan inneholde feil. Beskrivningen er i den 15 november 2009
Vis mer