Brenseltenner Duo Flame 2-pack

Lange brenselstennere i plast/metall
Artikkelnummer: 40405
Vekt: 0.13
Praktisk tenner i metall med plasthåndtak. Leveres i 2-pakn.
Velg butikk for å se lagerstatus
Sendes innen
2-5 hverdager
Fra
29 95 kr /stk
stk
Brenseltenner Duo Flame 2-pack
En påfyllbar tenner i god kvalitet for enkel og sikker påtenning av grill, bål og lys. Det lange metallskaftet gjør at du kan stå på lang avstand og håndtaket i plast er behagelig å holde i. Tenneren finnes i svart, grå og vinrød, og leveres i usorterte 2-pakninger.
Merking
GHS02
Brannfarlig
Informasjon om farer
H220
Ekstremt brannfarlig gass.
Informasjon om beskyttelse
P102
Oppbevares utilgjengelig for barn.
P210
Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. — Røyking forbudt.
P260
Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P262
Må ikke komme i kontakt med øyne, huden eller klær.
Raske fakta
Leverandørens artikkelnummer 407004