Byggmax 20 års råtegaranti

Følgende kreves for at garantien skal gjelde

• Trebeskyttelsesklassene NTR A og NTR AB
NTR A: Tre i varig kontakt med jord og vann, i bryggekonstruksjoner og ferskvannsanlegg samt tre over grunn i faste sikkerhetsanordninger og konstruksjoner som er vanskelige å bytte ut. 
NTR AB: Tre over grunn og som er utsatt for vær og vind eller kondens, og der resultatet av skadede deler eller personsikkerhet ikke er av avgjørende betydning.

• Trevirket er NTR-merket:
Blekkstråle- eller fargemerket i kombinasjon med buntmerking. I noen tilfeller kan det være at merkingen er borte – garantien gjelder likevel.

• Trevirker er beregnet til bruk av forbrukere
Det er kun forbrukere som kan kreve garantien gjeldende.

• Det kan fremvises kvittering/faktura samt garantiseddel

Garantiseddel/kvittering/faktura
Forbrukeren ska få kvittering/faktura og også en egen garantiseddel. Det enkleste er at selger stifter disse dokumentene sammen ved kjøpet. Når gjeldende garanti påberopes, må forbrukeren fremvise kvittering eller faktura sammen med garantiseddel. Garantiseddelen skal tydelig beskrive den kjøpte varen, at det handler om NTR-klassifisert trevirke A eller AB som er impregnert med impregneringsmiddel inneholdende kobber, samt hvem som har produsert trevirket. Og dokumentasjonen skal selvfølgelig være datert.

Spørsmål og svar

Hvor lenge gjelder garantien?

20 år.

Hva omfatter garantien?

Garantien skal ikke blandes sammen med forbrukerens reklamasjonsrett som er den lovmessige retten til å fremsette klager. Garantiutstedelsen betyr at materiale med feil kan byttes til nytt med de samme leveransevilkårene. Hvis du har fått varen fraktet hjem til der du bor, blir også den nye varen fraktet hjem til deg. Hvis du har kjøpt varen i butikken, kan du hente ny i butikken.

Hvilke feil dekker garantien?

Råteangrep. Trevirket skal være så angrepet av råte at det ikke kan brukes til det formålet det er ment til. Dvs. at et terrassebord skal kunne fungere som et terrassebord og en stender som en stender i 20 år.

Hvor store beløp dekker garantien?

Garantien er maksimert til 100 000 NOK for hver enkelt kunde og hvert enkelt garantitilfelle (én kvittering).

Hvem utsteder garantien?

Den som utsteder garantien er produsenten av det trykkimpregnerte trevirket. I de tilfellene der produsenten ikke lenger kan spores, tar Byggmax over ansvaret. 

Husk!

• 20 års garanti
• Kun for forbrukere
• Gjelder ved angrep av råte
• Maks. 100 000 NOK

Byggmax formidler garantien
Ettersom produsenten av det trykkimpregnerte trevirket ikke selger sitt trevirke direkte til forbruker, er det Byggmax som formidler garantien.

Garantien omfatter følgende klasser
NTR A- og NTR AB-klassifisert trevirke, impregnert med impregneringsmiddel som inneholder kobber.

Forbrukerkjøp
Det er kun forbrukere som kan påberope seg garantien.

Definisjonen på råte
Selv om det heter råtegaranti, innebærer ikke det at garantien omfatter alt trevirke som viser forekomster av råtesopp. Det kan være forekomster av dette, selv om trevirket er impregnert i samsvar med NTR-kravet. Forekomst av råtesopp innebærer altså ikke automatisk at man kan påberope seg garantidekning. Les ”Hvilke feil dekker garantien?”.

Reklamasjonshåndtering
Grunnprinsippet er at selger håndterer garantien som en hvilken som helst reklamasjon. Kontroller følgende:
• At kunden har kvittering eller faktura samt garantiseddel.
• Be kunden fremlegge problemet og bevis for at råten er større enn at trevirket kan ha den funksjonen det skal. Godkjente bevis er fysiske bevis, bildedokumentasjon eller kontrollbevis. 
• Noter kundens adresseopplysninger for å kunne opprettholde kontakten.
Merk! Ikke foreta oppgjør med kunden før dere har tatt kontakt med leverandøren. Ta kontakt med kunden først etter at dere har forsikret dere om hvordan omleveringen skal kunne skje på mest mulig økonomisk måte og informer kunden om hvordan dette løses.