Corporate Social Responsibility

Corporate Social ResponsibilityCorporate Social Responsibility

Byggmax’ policydokument er basert på UN Global Compact og OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper. Nedenfor følger en gjennomgang av de ti prinsippene i Global Compact, med henvisning til de styredokumentene og policyene der retningslinjer er blitt innlemmet i Byggmax’ virksomhet.

Menneskerettigheter

Prinsipp 1: Støtte og respektere de internasjonale menneskerettighetene innen sfæren for selskapenes innflytelse (Etiske retningslinjer for leverandører)

Prinsipp 2: Påse at deres egne selskaper ikke er innblandet i krenkelser av menneskerettigheter (Retningslinjer for arbeidsmiljø, mangfold og likestilling)

 

Arbeidsrett

Prinsipp 3: Opprettholde organisasjonsfriheten og anerkjenne retten til kollektive forhandlinger (Etiske retningslinjer for leverandører)

Prinsipp 4: Avskaffe alle former for tvangsarbeid (Etiske retningslinjer for leverandører)

Prinsipp 5: Avskaffe barnearbeid (Etiske retningslinjer for leverandører)

Prinsipp 6: Avskaffe diskriminering innen rekruttering og arbeidsoppgaver (Retningslinjer for arbeidsmiljø, mangfold og likestilling samt Etiske retningslinjer for leverandører)

 

Miljø (Retningslinjer for miljø)

Prinsipp 7: Støtte forebyggende tiltak for å motvirke miljøproblemer

Prinsipp 8: Ta initiativ til å fremme større miljøbevissthet

Prinsipp 9: Oppmuntre til utviklingen av miljøvennlig teknologi

 

Bekjempe korrupsjon

Prinsipp 10: Selskap skal arbeide mot alle former for korrupsjon, inkludert utpressing og bestikkelse (Etiske retningslinjer for leverandører samt Etiske retningslinjer)

Kontakta oss
Mattias Ankarberg
Konsernsjef Byggmax Group
+46 (0) 76 119 09 85