Drensrør norsk standard

ART.NR: 31311
Et dreneringsrør med toppslits på seks meter for å lede bort grunnvann fra grunnmur.
Vis mer
stk
stock
Lagerstatus Velg butikk
Velg butikk for å se lagerstatus
delivery-truck
Kjøp på nett
Taste inn postnummer for leverings- og lagerinformasjon.
close
Søk etter postnummer

Drensrør norsk standard

Et dreneringsrør med toppslits på seks meter for å lede bort grunnvann fra grunnmur.

Dreneringsrøret graves ned inntil huset og sørger for at grunnvann ledes bort fra grunnmuren rundt huset der det i motsatt fall kan gi fuktskader. Rørets perforering tillatet vann å komme inn i systemet. Dreneringsrøret kobles i til kommunens vannledning i sluttenden. Tenk på at tilkobling til det kommunale systemet krever godkjennelse.

Drenering av denne typen går i korthet ut på følgende:

- Grave ut en grøft rundt huset
- Tilpasse bunnen av grøften slik at den heller for at vannet skal kunne renne til en dreneringsbrønn.
- Legge ut dreneringsrør som leder fra brønner på grøftens høyeste punkt til dreneringsbunnen på det laveste punktet.
- Koble sammen systemet med kommunens vannavløp.

Drenering av grunnmur (grunnvann)

Først monteres stuprør for å legge til rette for gravearbeidet. Om det finnes vekster rundt huset må disse fjernes. Ved hjelp av gravemaskin graves en grøft som er bred nok til at man kan stå og jobbe i den. Om det er fare for at jorden raser ut, må man grave bredere med mindre helling.

Grøften graves såpass dyp at bunnen kommer under husets laveste punkt, det vil si cirka 15 centimeter under husets grunnmur. Deretter skal grøften tilpasses slik at en helling oppstår fra dette punktet og ned til en dreneringsbunn på et egnet sted inntil huset der vannet samles opp. Hellingen skal være en centimeter pr to meter. Under denne prosessen ryddes grøften slett og ren for stein.

I grøftens laveste punkt monteres en dreneringsbrønn. For å forhindre at den tettes til av sand og skrap skal det være et rom på minst 70 liter under brønnens utløp, det vil si den tilførsel som kommer til å ligge på linje med grøftens bunn og som dreneringsrøret skal kobles til. Rommet kalles for ”sandfang” og fungerer som en oppsamlingsplass for sand og bøss som kommer inn i systemet.

Neste trinn er å plassere ut de dreneringsrørene som skal lede vannet til dreneringsbrønnen. For at disse skal fungere bra, må rørene ligge på en matte av geotekstil og deretter tettes av et drenerende lag av grus som hjelper til med å lede vannet. Dette systemet fungerer også om grusen er fri fra jord eller andre masser av mindre kornstørrelse.

Duken av geotekstil legges i bunn av grøften. Før dreneringsrørene legges ut festes dukene med spiker på grøftens vegger og holdes også på plass med stener på grunnsålen mot husveggen. Dukene skal overlappe hverandre med minst 30 centimeter.

Nå er det tid for å koble sammen rørsystemet for drenering. Dette starter på grøftebunnens høyeste punkt der to spylebrønner monteres for å muliggjøre framtidige spylinger av rørene. En spylebrønn kan kjøpes ferdig eller settes sammen av en myk 90-graders flexbend som festes i et lenger, rett rør. Flexbenden kobles til dreneringsrøret på grøftens bunn og den lengre rørdelen går opp til bakkenivå. Spylebrønnene kobles deretter til dreneringsrørene som leder på hver side av huset og ender opp i dreneringsbrønnen. Før grusen legges på, kontrolleres fallet en siste gang for å være helt sikker på at hellingen er korrekt. Om hellingen stemmer helles grus på til rørene er helt dekket, og deretter legges geotekstilduken rundt rørene.

Til slutt skal systemet kobles til kommunes vannavløp. Det punktet hvor du kobler til kommunens system kalles for forbindelsespunkt. Høydeforskjellen mellom utløpet fra dreneringsbunnen og forbindelsespunktet må aldri bli mindre enn det såkalte oppdemningsnivået. Oppdemningsnivået er det nivået som kommunen regner med aldri kommer til å overstiges av vann også ved mye kraftig regn og som som angis spesifikt for hver bolig.

Røret mellom dreneringsbunnen og forbindelsespunktet skal ha et visst fall for at vannet skal kunne renne smidig. Kommunen angir høydenivå fra forbindelsespunktet som man må tilpasse fallet mot. Om høyden på dreneringsbunnen umuliggjør et tilstrekkelig fall mot forbindelsespunktet blir en annen løsning, som eksempelvis å gå via vannbrønnen, nødvendig.

Om nivået på fallet stemmer kan man grave ut en grøft fra brønnen til forbindelsespunktet. Duker av geotekstil legges ut og på disse igjen legges det litt jord for å få en stødig bunn i grøften som avløpsrørene fra bunnen til forbindelsespunktet kan ligge på. Avløpsrørene kobles sammen med kommunens system og dermed er dreneringen av grunnvannet klart.
Vis mer