Finansiell informasjon

Byggmax Finansiell informasjonByggmax Finansiell informasjon

Velkommen til Byggmax investerarsidor der du kan ta del i tydelig, aktuell og relevant finansiell informasjon som retter seg mot aksjeeiere, analytikere og andre interessenter. Der finner du også pressebilder. Ta gjerne kontakt med oss hvis du ikke finner den informasjon du søker.

Kontakt vårt hovedkontor, sentralbordnummer: 00 46 8 514 930 60 ([email protected]

Byggmax Investor Relations

> Financial reports

> Byggmax Group in short

> Image bank

> Press releases

> Share price