Frostfri SL Adda

Tilsettes lim og andre sementmørtler for å senke fysepunktet ned til -10 °C.
Artikkelnummer: 18472
Vekt: 1
Frostfri fra Adda er en frysepunktsenkende og herdingsakselererende tilsetning til sementbruk som brukes ved lave temperaturer.
Velg butikk for å se lagerstatus
Tilgjengelig online
Sendes innen
2-5 hverdager
Fra
119 00 kr /stk
stk
Frostfri SL Adda
Frostfri fra Adda er en frysepunktsenkende og herdingsakselererende tilsetning til sementbruk som brukes ved lave temperaturer. Frostfri kan senke frysepunktet ned til -10°C. Produktet gir ikke korrosjon ved armering. Kan gi noe saltutslag, men dette forsvinner etter hvert.

• Hindrer at blandevannet fryser
• Økt dosering gir anvendelse ned til -15°C
• Akselerer sementavbinding (størkning), noe som er nødvendig ved lavere temperaturer
• Tillater bruk av mørtel/ lim når man forventer frostnetter
• Kloridfri
• Beskytter armering
• Miljøvennlig

Bruk

Kan brukes i sementbasert kakkel- og klinkerfix, samt i murbruk. Bland løsningen i vannet før bruket blandes.

Tekniske data

Mengde: 1 liter
Forbruk: ned til -5°C 0,25 lit/1 liter blandingsvann, ned til -10°C 0,4 lit/1 liter blandingsvann.
Last ned mer informasjon
Merking
GHS03
Oksiderende
GHS07
Helsefare
Informasjon om farer
EUH401
Bruksanvisningen må følges, slik at man unngår risiko for menneskers helse og miljøet.
H272
Kan forsterke brann. Oksiderende.
H319
Gir alvorlig øyeirritasjon.
Raske fakta
Varemerke Adda