FUGESKUM BOSTIK

For allsidig bruk året rundt, 750 ml
Artikkelnummer: 18181
Vekt: 0.95
Hurtigherdende polyuretanskum for pistolpåføring eller håndholdt (tilhørende munnstykke).
Velg butikk for å se lagerstatus
Sendes innen
2-10 hverdager
Klikk & hent
Fra
135   kr /stk
stk
FUGESKUM BOSTIK
Hurtigherdende polyuretanskum for pistolpåføring eller håndholdt (tilhørende munnstykke). Består av 1-comp fuktherdende polyuretanskum som kan brukes ved temperaturer ned til -10 °C. Når det påføres ekspanderer skummet kraftig og danner et halvhårdt fyllskum. I herdet tilstand har skummet hovedsakelig lukkede celler og gir utmerket varme- og lydisolasjon. Skummet herder raskt under påvirkning av fuktighet eller omgivende materiale og bør derfor påføres slik at skummet kan ekspandere fritt. En svak overflatefuktighet gir større skumvolum og raskere herding. Herdet produkt er luktfritt og gir lave utslipp.

Bruksområde

Beregnet for tetting og isolering i hus, båter, campingvogner etc. Mellom karm/ vegg, vegg/gulv, tak og ved rørgjennomganger. Fester seg til de fleste byggematerialer (til og med fuktige), men ikke til polyetylen og silikon eller Teflon/PTFE. Unngå fete og støvete overflater.

Arbeidsbeskrivelse

Rengjør arbeidsflaten fra støv, løse partikler, fett, olje før bruk. Bruksanvisning: 1. Rist beholderen før du starter arbeidet. Fest pistolen/munnstykket i beholderen og trykk lett på avtrekkeren slik at røret blir fylt med skum. NB! Emballasjen skal oppbevares i min. +5 ° C før bruk og vendes opp ved påføring. 2. Fukt overflatene lett med vann. 3. Fyll skjøten til omtrent 40-50 % (pistol), 30-40 % (munnstykke). Lett fuktede overflater øker skumvolumet. Skjær bort det som er overflødig etter herding. Skummet er klebefritt etter ca. 12 minutter og kan bearbeides etter ca. 30 minutter. Gjennomherdet etter ca. 12 timer. Rengjøring: Aceton, herdet skum mekanisk. Skumpistolen rengjøres med Bostik Foam Gun Cleaner.

Arbeidsbeskyttelse

Se produktets sikkerhetsdatablad for fullstendig informasjon om arbeidsmiljø, forholdsregler og risiko under bruk. Viktig å bruke de medfølgende vernehanskene.
Last ned mer informasjon
Merking
GHS02
Brannfarlig
GHS07
Helsefare
GHS08
Kronisk helsefare
Informasjon om farer
H220
Ekstremt brannfarlig gass.
H302
Farlig ved svelging.
H315
Irriterar huden.
H317
Kan utløse en allergisk hudreaksjon
H319
Gir alvorlig øyeirritasjon.
H332
Farlig ved innånding.
H334
Kan gi allergi eller astmasymptomer eller pustevansker ved innånding.
H335
Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
H351
Mistenkes for å kunne forårsake kreft.
H373
Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.
Raske fakta
Varemerke Bostik