Futura Grunnmur Butinox

Butinox Futura Grunnmur er en meget værbestandig akrylmaling med svært god farge og glansholdbarhet med 12 års skriftlig garanti på farge og glans. Malingen har god heft, er lett å påføre og dekker godt. Den silkematte overflaten er enkel å rengjøre.

Råd og tips

- Ubehandlet mur grunnes først.
- Mal aldri direkte i sollys. Følg etter sola.
- Muren må være tørr når du maler. Mal ikke i fuktig vær. Det kan gi skjolder.
- Bruk pensel og rull av god kvalitet. F.eks. Jordan Ute-serie.
- Vask med Butinox Husvask en gang i året.

Teknisk info

Påføringsmetode: Pensel, rull eller sprøyte.
Anbefalt forbruk: 4–8 m2/ltr. pr strøk; avhengig av underlaget.
Tynning/rengjøring: Skal ikke tynnes. Rengjøring med litt såpe og vann.
Tørketider: Støvtørr: Ca 1/2 time. Overmalbar: Min. 10 timer.

Vis mer
Merking
GHS07
Helsefare
GHS09
Miljøfare
Informasjon om farer
H317
Kan utløse en allergisk hudreaksjon
H412
Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
Informasjon om beskyttelse
P102
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Varemerke Butinox