Gulvmaling V

UTGÅENDE, 3 L, til tregulv og betong, vannbasert
Artikkelnummer: 188011
Vekt: 3.43
Midun Gulvmaling er en vannbasert, slitesterk gulvmaling beregnet på tregulv og betonggulv, i første rekke innendørs.
Velg butikk for å se lagerstatus
Sendes innen
1-3 hverdager
Klikk & hent
Fra
329   kr /stk
stk
Gulvmaling V
Midun Gulvmaling er en vannbasert, slitesterk gulvmaling beregnet på tregulv og betonggulv, i første rekke innendørs.

Malingen kan også brukes utendørs, hvis gulvet er beskyttet mot regn og vann. Midun Gulvmaling egner seg imidlertid ikke til garasjegulv eller gulv med ekstremt stor slitasje.

Smarte malertips


Begynn alltid med å lese igjennom bruksanvisningen på malingsboksen, og husk på å være grundig helt fra starten. Godt verktøy og et godt forarbeid legger grunnlaget for et vellykket maleresultat.

Romtemperaturen er viktig for et godt resultatet. Ikke mal hvis temperaturen er lavere enn 8 grader.

Hvis det finnes gulvlister skal disse demonteres først. Da blir det enklere å komme til i alle vinkler og hjørner når du skal male gulvet.

Behandle deretter eventuelle kvister på tregulvet med Midun Forseglingsmaling, så reduserer du faren for gjennomslag av kvister.

Maling

Sørg for at underlaget er rent, fettfritt og tørt før du begynner å male. Børst gamle lag av maling nøye. Husk på at nye betonggulv må tørke 4-6 uker før maling.

Spe ut malingen med 30 % vann til det første strøket. Mal deretter to ganger med maling som ikke er fortynnet. Store flater bør males med maling fra samme produksjon (samme batch-nummer).

Når du maler tregulv kan du få fiberreisning etter første strøk. Slip da med fint slipepapir og fjern slipestøvet med en støvsuger.

Overmalbar etter 4 timer, kan tråkkes på etter 24 timer og er helt klar til å påføres belastning etter 7–10 dager.

Etter malingen

Tørk av pensler og verktøy grundig før rengjøring med vann. Lukk boksen etter bruk.

Ta hensyn til naturen vår

Ikke tøm ut maling i avløpet. Grunnen er at dette kompliserer renseprosessen i renseanlegget. Lever inn maling som er blitt til overs, tomme bokser og løsningsmiddel til miljøstasjonen/gjenvinningen i kommunen hvor du bor.

Lykke til med malejobben din!
Merking
GHS09
Miljøfare
Informasjon om farer
H412
Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
EUH208
Inneholder isocyanater. Kan gi en allergisk reaksjon.
Informasjon om beskyttelse
P102
Oppbevares utilgjengelig for barn.
P210
Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. — Røyking forbudt.
P261
Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P501
Innholdet/beholderen leveres til din lokale gjenvinningsstasjon.
Raske fakta
Leverandørens artikkelnummer 188011
Varemerke Midun