Ildsteder inne

Med et ildsted kan du gjøre et rom til et sentralt samlingssted med en nydelig peis som knitrer på en kald kveld. I tillegg betyr en vedovn et kostnadseffektivt tillegg til oppvarmingen, som også fungerer ved strømavbrudd. Forutsetningene kan variere fra hus til hus, men mulighetene er mange. Finn ut hva som gjelder for ditt hus så du kan velge en passende modell.

Før du starter

Før du velger type ildsted kan det være en god ide å finne ut hva som gjelder angående vedfyring der du bor. Å installere en vedovn er noe som må meldes fra til feiervesenet i din kommune. Alt dette vet de i kommunen, og det kan være en god ide å starte med å kontakte de. Da får du også informasjon om hvordan du skal gå frem for å få feieren til å kontrollere og godkjenne installasjonen.

Ulike forutsetninger for ulike hus

Hvordan ditt hus ser ut og hvilke forutsetninger som finnes for å montere inn et ildsted avgjør sammen med dine ønsker om bruk og design hvilken løsning du skal velge. Det finnes flere ulike typer vedovner, både frittstående og kassettløsninger som monteres inn i eksisterende åpen peis. Flere vedovner er også kledd med klebersten som fungerer som et varmemagasin, og sørger for at varmen spres lenge etter at ilden har sluknet.

Velg rett vedovn utfra størrelsen på rommet.

Varmen vedovnen avgir måles i kW (kilowatt), og du bør velge effekt ut fra varmebehovet i det aktuelle huset, samt rommets størrelse. Setter du inn en stor vedovn i et lite rom blir det lett som en badstu, eller at ovnen brenner for kaldt. Struper man ned for mye blir røykgassene for kalde og risikoen for kondens i skorsteinen øker. Normalt så regner man ca 60 – 70 W pr. m2 i energibehov for oppvarming i et hus. Hvis en vedovn har en effekt på ca 7 kW innebærer det at den er beregnet for å klare oppvarmingen av ca 110 m2. Vedovnen må derfor være tilpasset huset og rommet.

Husk å tenke på gulvvarme og termostat

Tenk også på at hvis rommet har gulvvarme som regulerers av en romstemperatur så kommer gulvvarmen til å stenges av og kjøle ned når vedovnen varmer rommet. Dette finnes det løsninger på - sjekk med produsenten av gulvvarmesystemet. Det viktigste er at husets sentrale termostat ikke påvirkes for mye, da kan det bli kaldt i andre deler av huset ved vedfyring.

Få hjelp av feieren

Hvis det finnes en eksisterende skorstein må du først kontrollere om det går an å koble seg på denne. Det må finnes en ledig røykkanal og denne må være i god stand for å kunne godkjennes for fyring. Hvis ikke kan røykkanalen tettes med glidestøping, eller med hjelp av rustfritt og syrefast stålrør som føres ned i skorsteinen. Dette har din lokale feier oversikt over, så ta kontakt og få hjelp tidlig i prosjektet.

Behøver du å montere en ny skorstein?

Hvis det skal monteres en ny skorstein må husets konstruksjon undersøkes i forhold til bærende konstruksjoner og passende plassering slik at f.eks ikke takstolene påvirkes. Ved montering av skorstein som skal gå igjennom en etasje er det viktig å ta hensyn til eventuell gulvvarme i etasjen over. Munningen på skorsteinen skal være minst 80 cm over mønet. Kontakt feieren om du er usikker pga. ditt taks utforming. Alle deler du behøver for å montere en skorstein i et eksisterende hus finner du hos Byggmax. Dessuten finnes alle deler som kreves for at feieren skal komme til på taket på en sikker måte, noe som er et krav. I tillegg til skorsteinen så må også vedovnen få skikkelig tilluft, og i moderne og tette hus må dette skje gjennom en åpning i veggen. Rommets vanlige tilluft holder vanligvis ikke når det skal fyres med ved. Hvordan forbrenningsluften tilføres varierer litt med valg av ildsted, men vanligvis kan man lage en kanal ut, eller så kan luften tilføres direkte med en ny ventil i ytterveggen.

Vedlikehold

Fjern asken i ildstedet med jevne mellomrom og bruk en askesuger så går jobben lettere. Alle ildsteder må kontrolles/feies minst hvert fjerde år, eller oftere ved behov.

Tenk bærekraftig

For å få til en bra løsning som holder bra over tid er det viktig å tenke godt igjennom hvilket varmebehov huset ditt har i dag, men også i tilfelle du planlegger å gjøre noen større endringer. F.eks. kan tilleggsisolering, tilbygg eller endring av planløsningen gjøre at forutsetningene endres. Ta derfor dette med i planleggingen og velg en vedovn av god kvalitet, gjerne en med et klassisk utseende som kommer til å holde lenge.

ildsteder inne | Byggmaxildsteder inne | Byggmax

Tips

Bruk gjerne feieren for å få gode råd slik at installasjonen blir gjort på en sikker måte.

Ta bilder underveis i monteringen som dokumentasjon så blir det lettere å svare på eventuelle spørsmål fra feieren. Da kan du lett vise hvordan monteringen er utført.

Skaff et askespann for den varme asken når en vedovn skal rengjøres. Aske kan gløde i mange timer etter fyring. Støvsug aldri med en vanlig støvsuger, bruk en askesuger som er ment for dette.

Husk

Kontakt alltid både feier og kommunen før en forandring av et ildsted eller skorstein.

Installer alltid brannslukker og brannfilt i nærheten av ildstedet.

Ekstra tilluft er viktig for at alle giftige gasser skal gå ut av skorsteinen og ikke inn i huset. Røykgasser inneholder kolmonoxid som er en luktfri og veldig giftig gass. Sørg alltid for at det finnes godt med tilluft ved fyring.

Materiale

Din innkjøpsliste for å utføre prosjektet
Stigesikring svart
Stigesikring svart
For betong-/tegelstein, papp og profilerte stålplater
Ikke på lager
129   NOK /stk
Stigetrinn justerbar svart
Stigetrinn justerbar svart
Passer til alle takpanneprofiler, på øverste trinn kobles en innfesteskinne
Ikke på lager
229   NOK /stk
Stigetrinn justerbar rød
Stigetrinn justerbar rød
Passer til alle tak med betong-/tegelstein
Ikke på lager
229   NOK /stk
Fugemassepistol
Ikke på lager
49 95 NOK /stk
Tommestokk 2 m
Ikke på lager
19   NOK /stk
Platesaks venstre
Ikke på lager
149   NOK /stk
Drill i veske 18V2G
Drill i veske 18V2G
18 V, 2 stk. 2,0 Ah litium-ion-batterier inkl. veske
Ikke på lager
1449   NOK /stk
Drill i veske 18V BL
Drill i veske 18V BL
18 V, 2 stk. 1,5 Ah litium-ion-batterier inkl. veske
Ikke på lager
1695   NOK /stk
Vernebriller
Vernebriller
Justerbare armer, tonede glass. CE, EN 166
Ikke på lager
49 95 NOK /stk
Platesaks høyre
Ikke på lager
149   NOK /stk
Platesaks høyre
Ikke på lager
159   NOK /stk
Tapetlodd
Tapetlodd
For lodding av tapet. Rundt lodd, snøre 2 m.
Ikke på lager
39 95 NOK /stk
Vinkelsliper Dewalt  900W 125mm
Ikke på lager
999   NOK /stk
BORSETT, TRE
BORSETT, TRE
3-10 mm, 8 DELER
Ikke på lager
68 95 NOK /stk
Totalsum Inkl. moms
Fra NOK

Steg for steg

Følg vår steg-for-steg-guide som hjelper deg med å lykkes med å installere ett ildsted.

Steg 1

Begynn med å måle opp en passende plassering av vedovnen både ut i fra rommets utforming, men også ut i fra husets konstruksjon. På denne måten blir det enklere å få til en bra montering av skorsteinen.

Steg 2

Gulvet der vedovnen skal stå må være flatt og i vater, samt klare av vekten av vedovnen.

Steg 3

Plassering av vedovnen må også ta hensyn til brennbare materialer som finnes nære. Vedovnen må stå i trygg avstand til veggen. Foran ovnen skal det være en gulvplate for å beskytte gulvet mot gnister, med mindre gulvet består av et ikke brennbart materiale som f.eks fliser. Tenk også på at det ikke skal stå noe foran vedovnen.

Steg 4

Plasser vedovnen på sin tiltenkte plass og kontroller at alt ser bra ut.

Steg 5

Mål opp hvor i taket skorsteinen kommer til å komme ved hjelp av ett lodd eller en laser. Forsikre deg om at skorsteinen styrer klar av bærende bjelker og takstoler.

Steg 6

Deretter skal det måles opp for hull til tilluften. Avhengig av valg av vedovn skal det lages et hull i ytterveggen for tilluften til ovnen. Uansett om det er direkte eller indirekte luftilførsel bør hullet i ytterveggen være i ovnens umiddelbare nærhet. Se monteringsanvisningen for den aktuelle vedovnen.

Steg 7

Ta bort vedovnen igjen og lag hullet for tilluften, og gjør klar veggjennomføringen for valgt løsning for tilluft.

Steg 8

Nå skal hullet for skorsteinen gjøres gjennom å måle opp og sage ut en åpning i innertaket. Tenk på at hullet skal være tilstrekkelig stort for å oppnå riktig sikkerhetsavstand mellom skorstein og brennbart materiale.

Steg 9

Begynn med å lage et lite hull og kjenn med handen for å forsikre deg om det det ikke finns el- eller vannledninger der du skal lage åpningen.

Steg 10

Fortsett med å lage hullet gjennom fuktsperre og isolasjon.

Steg 11

Hvis det finnes en etasje over kan du fortsette med å lage hullet i gulvet oppe. Og måle deg videre til neste innertak på samme måte som tidligere.

Steg 12

Når alle hull for skorsteinen er ferdige helt opp til loftet kan monteringen av skorsteinen begynne nede.

Steg 13

Begynn med å legge ut gulvplaten som skal beskytte mot gnister der vedovnen skal stå.

Steg 14

Sett deretter på plass vedovnen og koble til tilluften hvis denne skal kobles direkte.

Steg 15

Les nøye igjennom monteringsanvisningen for den modellen du har valgt, og gjør vedovnen klar for montering av skorsteinen.

Steg 16

Da har vi kommet til monteringen av skorsteinen, og du begynner med å forberede den første delen av skorsteinen. Monter sammen rørene og overgangen mellom halvisolert rør og fullisolert i henhold til Sørg for at eventuelle sveiseskjøter går i linje og er vendt mot samme side, det blir penest slik.

Steg 17

Sett på plass den første delen av skorsteinsrøret på ovnen i henhold til monteringsanvisningen og kontroller kontinuerlig at røret er i vater i begge retninger.

Steg 18

Fortsett opp gjennom innertaket og fest dekkplaten mot innertaket i henhold til monteringsanvisningen. På denne måten har man fiksert skorsteines plassering og det blir enklere å fortsette.

Steg 19

Finnes det en etasje til over fortsetter du på samme måte gjennom denne etasjen og gjennom neste innertak.

Steg 20

Når skorsteinen har kommet opp til loftet skal det tas hull i yttertaket, og da begynner du med å ta bort takstein der skorsteinen skal komme opp gjennom yttertaket.

Steg 21

Inne på loftet måler du ut hvor hullet skal komme med et lodd eller en laser.

Steg 22

Dekk til over den nye skorsteinen og begynn med å borre opp et sentrumshull gjennom yttertaket.

Steg 23

Bruk deretter dette hullet som en guide slik at du finner rett plass for hullet fra utsiden. Sag opp hullet med en stikksag.

Steg 24

Mål opp for underbeslaget og tilpass sløyfer og lekter slik at underbeslaget kan monteres.

Steg 25

Monter underbeslaget for den utvendige skorsteinen som består av to plater. Fest platene i takpappen med noen strenger takfugemasse på undersiden, og sørg for at den øvre platen havner på oversiden av den underste.

Steg 26

Dekk deretter den øverste delen med takkpap, også denne skal limes fast. Her er det viktig å sørge for at det blir ordentlig tett.

Steg 27

Nå kan de siste delene på skorsteinen monteres på plass slik at riktig høyde nås.

Steg 28

Monter deretter skorsteinsfestet for å stabilisere skorsteinen. Sjekk med vateret så skorsteinen er rett.

Steg 29

Skru underbeslagets plater i hverandre med stålskruer.

Steg 30

Monter tilbake sløyfer og lekter helt inn til underbeslaget.

Steg 31

Nedrebeslaget består også av to plater der den øverste platen skal monteres over den underste, for å sikre at det ikke kan renne inn vann. Legg disse løst på plass uten å skru de fast.

Steg 32

Legg deretter tilbake takstein inn mot underbeslaget, og kapp til ved behov for å få en god passform. Dette gjør du med vinkelsliper og en kappeskive for stein.

Steg 33

I overkant skal taksteinen ligge over overbeslaget på oversiden av skorsteinen, og på nedsiden skal platen ligge over taksteinen.

Steg 34

For å få det tett i overgangen mellom overbeslagets nedre kant og taksteinens profil klipper man til en profil som følger taksteinens profil. Legg på plass platen, marker og klipp til med en platesaks.

Steg 35

Selve skorstenen består av to deler som må festes sammen før montering. Dette gjør du enkelt med en gummiklubbe.

Steg 36

Plasser den minste av de to delene til skorsteinen, den som skal være innerst, på plass og merk av for takvinkelen. Hold skorsteinsdelen i lodd og bruk en planke som du legger langs taket for å finne linjen du skal markere.

Steg 37

Klipp til skorsteinens nederste del der du nettopp markerte med en platesaks.

Steg 38

Monter deretter den nederste delen av skorsteinen og fest den i henhold til monteringsanvisningen. Bruk vateret og sørg for at den er i lodd.

Steg 39

Deretter setter du på plass den ytterste mantelen på skorsteinen og måler ut korrekt utstikk på oversiden i henhold til monteringsanvisningen.

Steg 40

Tilslutt monteres toppbeslaget og pipehatten.

Steg 41

Siste steget i monteringen er å komplettere med plater rundt skorsteinen på gulvet hvis man har gått igjennom en etasje.

Steg 42

Før feieren kan komme og kontrollere monteringen må skorsteinen gjøres tilgjengelig på en sikker måte. Monter derfor takstige fra nedkant og opp forbi skorsteinen, samt stigesikring ved takkanten.

Steg 43

Da gjenstår det bare å ta kontakt med feieren slik at han kan kontrollere og godkjenne installasjonen. Og etter godkjenningen er på plass er det bare å tenne opp for første gang, og nyte den gode varmen!

KIKA IN GRUPPEN HEMMAFIXARE PÅ FACEBOOK

Her deler vi våre gjør-det-selv prosjekter, hjelper hverandre om vi står fast og tipser hverandre om smarte hacks. Alle er velkommen enten du er nybegynner, proff eller bare drømmer om å fikse litt hjemme en eller annen gang.