KONTAKTLIM LOCTITE SUPER GLUE PRECISION 5G

ART.NR: 18021
Et sterkt vannbestandig hurtiglim universal som limer de fleste materialer.
Vis mer
stk
stock
Lager i butikk Velg butikk
Velg butikk for å se lagerstatus
delivery-truck
Kjøp på nett
Taste inn postnummer for leverings- og lagerinformasjon.
close
Søk etter postnummer

KONTAKTLIM LOCTITE SUPER GLUE PRECISION 5G

Superlim som limer de fleste materialer i løpet av få sekunder. Limer dryppfritt og gir en usynlig limfuge. Genial og praktisk emballasje med unik kork som forhindrer at limet tørker i tuten. Resistent under alle forhold: vann og oppvaskmaskin, støt og temperaturer fra -50°C opptil 120°C.
Vis mer
Merking
GHS07
Helsefare
Informasjon om farer
H315
Irriterar huden.
H319
Gir alvorlig øyeirritasjon.
H335
Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
Informasjon om beskyttelse
EUH202
P261
Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P302
VED HUDKONTAKT:
P305
VED KONTAKT MED ØYNENE:
P338
Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P351
Skyll forsiktig med vann i flere minutter.
P352
Vask med mye såpe og vann.
P501
Innholdet/beholderen leveres til din lokale gjenvinningsstasjon.
Leverandørens artikkelnummer 992252