FUGEMASSE AKRYL BOSTIK

300 ml, hvit
Artikkelnummer: 18182
Vekt: 0.5
Enkomponent vannbasert, luktfri og ikke-etsende akryl latexmasse. Rasktørkende, kjæledyrsikker og overmalbar. Misfarger ikke omgivende materialer.
Velg butikk for å se lagerstatus
Sendes innen
1-3 hverdager
Klikk & hent
Fra
58 95 kr /stk
stk
FUGEMASSE AKRYL BOSTIK
Enkomponent vannbasert, luktfri og ikke-etsende akryl latexmasse. Rasktørkende, kjæledyrsikker og overmalbar. Misfarger ikke omgivende materialer.

Bruksområde

For tetting og fuging innendørs i betong, tre, stein, murstein, gipsplater etc. For fuger rundt vinduer og dører. Bak taklister og gulvsokler for å forhindre blant annet luftdrag og lyddemping samt rundt ventiler og rørgjennomføringer.

Arbeidsbeskrivelse

1. Forsikre deg om at overflatene er tørre og rene. Svake og porøse overflater er grunnet med 1 del akrylforblanding blandet med 2 deler vann. Den grunnede overflaten må være helt tørr før fugingen. Bunn eventuelt fugen med godkjent gulvmateriale for å få riktig forhold mellom fugebredde og fugedybde, bruk f.eks. Bostik Bottningslist. Fugebredden skal være min. 4 mm og maks. 20 mm. Tetningsmassen skal ikke påføres under + 10 ° C og ikke over 50% relativ fuktighet. Grout påføres med en fugemasse. Tetningsmassen skal påføres slik at den fyller skjøten helt. Trykk til skjøten, umiddelbart etter påføring, slik at den kommer i god kontakt med sidene på skjøten. Glatt deretter ut fugemassen med en fuktig fugemasse, svamp eller kitt. For best mulig resultat må ikke latexleddet feste seg til leddbunnen. Dette forhindrer leddet i å følge leddets bevegelse. Rengjøring Fjern overflødig fugemasse og rengjør med vann.

Arbeidsbeskyttelse

Innholdet i produktet er ikke klassifisert som helsefarlig eller brannfarlig i henhold til gjeldende lovgivning. For mer informasjon, se sikkerhetsdatabladet.
Last ned mer informasjon
Merking
GHS06
Giftig
GHS07
Helsefare
GHS05
Etsende
GHS08
Kronisk helsefare
GHS09
Miljøfare
Informasjon om farer
H301
Giftig ved svelging.
H302
Farlig ved svelging.
H310
Dødelig ved hudkontakt.
H314
Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
H315
Irriterar huden.
H317
Kan utløse en allergisk hudreaksjon
H318
Gir alvorlig øyeskade.
H330
Dødelig ved innånding.
H373
Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.
H400
Meget giftig for liv i vann.
H410
Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H411
Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
Raske fakta
Varemerke Bostik