MøreRoyal Terrasseolje Ekslusiv

Brun RB-10, 2,7l
ART.NR: 18421
MøreRoyal® Terrasseolje Eksklusiv forhindrer langsiktig fruktinntrengning og sprekkdannelse i utvendig treverk. MøreRoyal® Terrasseolje Eksklusiv trenger effektivt inn i treverket, og binder sammen fibrene, som gir en langsiktig beskyttelse.
Vis mer
stk
Lager i butikk Velg butikk
Velg butikk for å se lagerstatus
Kjøp på nett
Taste inn postnummer for leverings- og lagerinformasjon.
Søk etter postnummer

MøreRoyal Terrasseolje Ekslusiv

MøreRoyal® Terrasseolje Eksklusiv forhindrer langsiktig fruktinntrengning og sprekkdannelse i utvendig treverk. MøreRoyal® Terrasseolje Eksklusiv trenger effektivt inn i treverket, og binder sammen fibrene, som gir en langsiktig beskyttelse.

Bruksområde:
- Utvendig til trehvitt og trykkimpregnert treverk. Bindemiddel: Blanding av tørkede oljer.
- Densitet: 0,9
- Tørketid: Avhengig av fuktighet. Ca. 24 timer ved 23˚C og 50% luftfuktighet.
- Dekkevne: Varierer kraftig alt etter treets alder og porøsitet. En liter dekker fra 5 – 10 m2.
- Fortynning: Lavaromat el. white spirit.
- Utstyr: Pensel, rulle, sprøyte.
- Rengjøring av utstyr: White spirit.
- Røres godt før bruk

Brukte filler/papir brennes eller legges i vann for å unngå mulig selvantennelse. Behandling med MøreRoyal® Terrasseolje Eksklusiv skjer etter kosmetisk behov eller hvert 6.-7. år. Vannavvisningen holder ofte lenger, men overflaten kan bli matt og uten glans over tid. Etter rengjøring behandles treverket 1-2 ganger avhengig av treets sugeevne. Det er viktig at treverket er tørt før behandling. Tre behandlet med MøreRoyal® Terrasseolje Eksklusiv kan overmales etter at den er godt tørket, med de vanligste merkene som er på markedet.
Vis mer
Merking
GHS08
Kronisk helsefare
GHS07
Helsefare
Informasjon om farer
H304
Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
H317
Kan utløse en allergisk hudreaksjon
Informasjon om beskyttelse
P261
Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P272
Tilsølte arbeidsklær må ikke fjernes fra arbeidsplassen.
P301
VED SVELGING:
P310
Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
Last ned mer informasjon