MIDUN BASIC TREOLJE KLAR 3L

ART.NR: 198234
Midun Basic Treolje er vannbasert og miljøtilpasset treolje for oljebehandlede eller tidligere oljede treoverflater utendørs.
Vis mer
stk
stock
Lagerstatus Velg butikk
Velg butikk for å se lagerstatus
delivery-truck
Kjøp på nett
Taste inn postnummer for leverings- og lagerinformasjon.
close
Søk etter postnummer

MIDUN BASIC TREOLJE KLAR 3L

Treoljen er vannbasert og miljøtilpasset treolje for oljebehandlede eller tidligere oljede treoverflater utendørs. Terrassebord, stakitt, utemøbler, snekkerier. Treolje V Basic er en enklere type av treolje som holder en sesong.

Treolje Basic kan spes ut med vann og er laget av linolje som inneholder vannavisende elementer og fungicider mot alger og mugg.

Farge: Klar, fargeløs olje
Mengde: 2,5 liter

Påføring

Underlaget skal være tørt og rent slik at oljen trenger inn på beste måte. Treet rengjøres enkelt med såpe og lunkent vann. Tre som har stått ute vaskes med algefjerner før olje påføres. Påfør oljen med pensel, svamp eller rulle. Pass på at oljen fordeles i et tynt og jevnt lag. Tørk bort overflødig olje etter ca en time. Om overflaten kjennes tørr enkelte steder, kan det påføres en runde til med olje.

Husk!

Treolje V Basic inneholder fungicider mot alger og muggvekster, og er derfor ingen passende olje for flater som skal komme i kontakt med f.eks mat.

Det er en risiko for selvantenning av brukte filler, twist osv. Legg brukte filler, twist osv i vann ett døgn før de kastes, eller brenn dem umiddelbart.
Vis mer
Merking
Informasjon om farer
EUH208
Inneholder isocyanater. Kan gi en allergisk reaksjon.
Informasjon om beskyttelse
EUH208
Inneholder isocyanater. Kan gi en allergisk reaksjon.
P102
Oppbevares utilgjengelig for barn.
P302
VED HUDKONTAKT:
P313
Søk legehjelp.
P333
Ved hudirritasjon eller utslett:
P352
Vask med mye såpe og vann.
P501
Innholdet/beholderen leveres til din lokale gjenvinningsstasjon.
Varemerke Midun Basic
Last ned mer informasjon