MONTERE TAKSTOLER

Den vanligste takstolen i Norge er en saltakstol som også kalles w-takstol men også saks- valm og lofttakstoler forekommer. De ulike typene påvirker først og fremst utseendet men også hvilke muligheter som finnes i forhold til takhøyde og utnyttbar plass på loft eller øverste etasje. Uansett hvilken type du velger så er monteringen på toppsvillen stort sett den samme.

Før du starter

Takstoler monteres med 60 cm avstand og det er med på å gjøre montering av isolasjon, undertak, loftsluke og andre bygningsdeler enklere. Takstolene er en bærende del av konstruksjonen og det kreves konstruksjonstegninger som sikrer riktig dimensjonering hvis det er en søknadspliktig bygning. Hvis du kjøper et ferdig byggesett der ferdige takstoler inngår er denne dimensjoneringen allerede gjort, men du bør likevel forsikre deg om at beregningen tar hensyn til din snøsone.

Hva er snøsoner?

Snøsoner angis i en verdi mellom 1-5,5 og varierer med hvor du bor og du kan selv finne ut hva som gjelder der du bor i et snøsonekart. Hvilken taktekking som velges har også stor innvirkning på dimensjoneringen da vektforskjellen mellom takplater og takstein er stor.

Vær nøye med konstruksjonstegningen

Takstoler kan også bestilles etter dine ønsker og da lager leverandøren en konstruksjonstegning for ditt bygg og din snøsone. Bygger du egne takstoler til en søknandspliktig bygning bør du la en konstruktør lage konstruksjonstegningen som du deretter bygger etter. Det er fullt mulig å lage konstruksjonstegningen selv forutsatt at du har kunnskapen som kreves. Under byggingen er det kontrollansvarlig, hvis dette kreves, som skal kontrollere at takstolene er bygget og montert i følge konstruksjonstegningen. For skjul og uteboder behøver man ingen konstruksjonstegninger, men det anbefales likevel. Når du bygger dine egne takstoler anbefales det å bruke beslagskruer, hullplater og 48 mm bredt konstruksjonsvirke i fasthetsklasse C24.

Tenk på følgende

I denne guiden går vi ut fra at takstolene er 48 mm brede og at de skal monteres med C/C 60 cm. avstand. Tenk på at veggene må være rette og at takstolene skal monteres over stenderne i veggen som skal bære konstruksjonen, med mindre en bærende toppsvill finnes i veggen.

Vedlikehold

Takstolene behøver vanligvis ikke noe vedlikehold men en årlig visuell inspeksjon på loftet for å se etter mikrobiell tilvekst ellers skader som følge av for høy snølast er å anbefale. Hvis et begrenset område av takstolene har mikrobiell tilvekst kan det finnes at det er hull i fuktsperren i takbjelkelaget slik at varm luft siver ut treffer takstolen og kondenserer. Hvis stort sett alle takstoler har mikrobiell tilvekst er det sannsynligvis for høy luftfuktighet på loftet og da bør dette utredes av en sakkyndig.

Tenk bærekraftig

Så lenge takstolene er dimensjonert for den takkonstruksjonstypen ditt hus skal ha kommer de til å ha lang levetid. Ikke minst fordi de normalt sitter godt beskyttet så lenge alle andre deler av taket er intakte. Ideen om bærekraft kan derfor snarest rettes mot å forberede takstolene slik at du kan bygge en inspeksjonsgang på loftet slik at du lett kan komme til takets alle deler fra innsiden. Da blir det enkelt å inspisere og eventuelt fikse små mangler mens de fortsatt er små.

Montere takstoler | ByggmaxMontere takstoler | Byggmax

Tips

Ikke glem å beskytte deg mot fallulykker og bruk gjerne et stillas som kan flyttes på gulvbjelkelaget.

Vær minst to om jobben når takstolene skal monteres.

Husk

Sørg for å beskytte takstolene fra fukt ved å dekke til med en presenning hvis det finnes risiko for regn.

Vær nøye så du plasserer takstolene på rett side av markeringen. Mål heller en gang for mye enn en for lite.

Ikke ta bort avstiverne før takkonstruksjonen er tilstrekkelig stabilisert. Vanligvis tas de bort i takt med at rupanelet legges, men det er en god idé å la de sitte så lenge som mulig.

Materiale

Din innkjøpsliste for å utføre prosjektet
Vinkel forsterket
Vinkel forsterket
70x70x55x2,5mm
Ikke på lager
14 95 kr /stk
Byggpresenning 6.95x11.9
Ikke på lager
899   kr /stk
30x48 Lekt
Ikke på lager
9 85 kr /m
Beslagskrue
Beslagskrue
4,8x40, C4, 15stk
Ikke på lager
29 95 kr /stk
Treskrue TFT utendørs 5,0x80 stor pakke
Ikke på lager
169   kr /stk
Loddsnor
Loddsnor
Orange, 125m, 2077
Ikke på lager
64 95 kr /stk
Tømmerblyant Byggmax
Ikke på lager
12 95 kr /stk
Snekkervinkel-Max
Ikke på lager
39 95 kr /stk
Tommestokk 2 m
Ikke på lager
19   kr /stk
Vater
Vater
1200mm
Ikke på lager
349   kr /stk
Bitssett
Bitssett
31stk, belteklips
Ikke på lager
99 95 kr /stk
Kapp-/gjærsag Dewalt DW773
Ikke på lager
2899   kr /stk
Drill i veske 18V BL
Drill i veske 18V BL
18 V, 2 stk. 1,5 Ah litium-ion-batterier inkl. veske
Ikke på lager
1695   kr /stk
Håndsag
Håndsag
Byggmax, 550mm, universal
Ikke på lager
79   kr /stk
Hammer
Hammer
16oz, serva
Ikke på lager
47 95 kr /stk
Stige Utskyvbar Ns 5,7M
Ikke på lager
1999   kr /stk
Stanley Målebånd 8M
Ikke på lager
139   kr /stk
Totalsum Inkl. moms
Fra kr

Steg for steg

Følg vår steg-for-steg-guide som hjelper deg med å lykkes med å montere takstoler.

Steg 1

Mål opp 60 cm fra toppsvillens ende og gjør en markering. Mål deretter ytterligere 60 cm fra markering og merk opp for neste takstol. Fortsett prosedyren til hele toppsvillen er markert.

Steg 2

Det er ikke alltid avstanden går jevnt opp hvilket innebærer at avstanden mellom siste og neste siste takstol blir kortere enn 60 cm. De fleste byggevarer er tilpasset etter takstoler som settes med 60 cm avstand og det er derfor enklere å korrigere differansen på et sted i konstruksjonen.

Steg 3

Bruk en vinkelhake ved markeringene og dra en strek langs hele toppsvillens bredde, samt marker med en pil.

Steg 4

Bruk en bjelkebit med 48 mm bredde og legg den på riktig side av markeringen som for å bruke den som hjelp til å feste vinkelbeslaget. Plasser et vinkelbeslag mot bjelken og fest beslaget med 4,8 x 40 mm beslagskrue i toppsvillen. Denne metoden sikrer at vinkelbeslaget både blir rett og montert på rett sted.

Steg 5

Fest et vinkelbeslag på andre siden av bjelken på samme måte. Lirk deretter bort 48 mm bjelken og fortsett på samme måte ved alle markeringene.

Steg 6

Ved gavlene legger du 48 mm bjelken slik at den går i flukt med toppsvillens ende og fester vinkelbeslag på samme måte. Ved gavlene blir det bare et vinkelbeslag ved hver toppsvill.

Steg 7

Fest støttebord ved toppsvillens ende for å lage en midlertidig støtte når takstolene løftes på plass.

Steg 8

Hvis takstolene skal løftes på plass uten kran begynner du med å legge takstolene opp ned slik at de hviler på toppsvillen.

Steg 9

Snu første takstolen rundt til riktig posisjon og plasser den mellom støttebordet og vinkelbeslaget i gavlen.

Steg 10

Mål takstolens utstikk fra toppsvillen på begge sider og juster til utstikket er likt. Fest med en 4,8 x 40 mm beslagskrue i vinkelbeslaget for å låse plasseringen.

Steg 11

Fest to 30 x 48 mm lekter med 5,0 x 80 mm skruer, en ved hver overgurt. Disse fungerer som avstiver for å låse takstolen i loddrett posisjon. Fest lektene i overgurtens underside slik at de ikke er i veien senere når rupanel skal legges.

Steg 12

Vatre opp takstolen nøye med et vater og lås posisjonen ved å skru fast avstiveren med 5,0 x 80 mm skruer i toppsvillen.

Steg 13

Skru i resten av beslagskruene i vinkelbeslagene.

Steg 14

Skru i resten av beslagskruene i vinkelbeslagene.

Steg 15

Fest en loddsnor mellom første og siste takstols møne. Legg en pappbit eller lignende under loddsnoren og takstolen slik at de mellomliggende takstolene ikke endrer loddsnorens posisjon ved montering.

Steg 16

Løft neste takstol på plass og juster den på samme måte som med den første og lås posisjonen ved å skrue en beslagskrue i hvert vinkelbeslag. Bruk loddsnoren som hjelp for å få mønet på takstolene i en rett linje.

Steg 17

Vatre opp takstolen nøye med et vater og lås posisjonen ved å sette to 30 x 48 mm lekter fra første takstol til den som monteres.

Steg 18

Forsterk konstruksjonen ved å sette avstivere fra takstol til toppsvill ved hver tredje takstol.

KIKA IN GRUPPEN HEMMAFIXARE PÅ FACEBOOK

Her deler vi våre gjør-det-selv prosjekter, hjelper hverandre om vi står fast og tipser hverandre om smarte hacks. Alle er velkommen enten du er nybegynner, proff eller bare drømmer om å fikse litt hjemme en eller annen gang.