MONTERINGSLIM INNE BOSTIK

Konstruksjonslim, 280 ml, hvit
Artikkelnummer: 180103
Vekt: 0.51
Løsemiddelfri, akryl/vannbasert monteringslim med ekstrem monteringshugg og høy sluttstyrke. Slitestyrken oppnås allerede etter ett døgn.
Velg butikk for å se lagerstatus
Sendes innen
1-3 hverdager
Klikk & hent
Fra
85 95 kr /st
st
MONTERINGSLIM INNE BOSTIK
Løsemiddelfri, akryl/vannbasert monteringslim med ekstrem monteringshugg og høy sluttstyrke. Slitestyrken oppnås allerede etter ett døgn. Limet påføres enkelt med en patronsprøyte uten å renne. Limet har en fyllingsevne og absorberer støt i underlaget. Tilveiebringer et stivt klebeskjøt med høy limstyrke når du limer overflater der minst én av flatene er absorberende. Egnet for liming i miljøer med inneklima eller der fugen er beskyttet mot fuktighet og nedbør. Limrester vaskes lett bort med vann.

Bruksområde

Pure Fix High Grip brukes til liming av de fleste typer materialer på tørre underlag. Brukes hovedsakelig innendørs eller på andre områder uten økt luftfuktighet. Bruk limet når det kreves kort herdetid. Festes til i utgangspunktet alle eksisterende byggematerialer som tre, metaller (lakkert og ubehandlet), betong, metall, keramiske materialer, PVC, glass, stein, celleplast og plast (ikke PE/PP/PFTE). Minst én av flatene må være absorberende/porøs.

Arbeidsbeskrivelse

Overflatene skal være tørre og rene og fri for fett. Klipp av patronspissen til riktig størrelse. Påfør på den ene overflaten med en patronpistol. Påfør limstrenger 5 mm brede i rader med 50-100 mm avstand. Trykk i 10 sekunder til omtrent 2-3 mm lag. Styrkeoppbyggingen i limet begynner etter noen minutter. Det limte elementet skal fikseres under herding (ca. 24 timer). Endelig limstyrke oppnås etter 1 dag. Ikke herdet lim vaskes av med vann. Herdet lim fjernes mekanisk. Styrken til et limfugen er aldri høyere enn underlagets bæreevne. Prøvelim alltid plast eller gummi. Limet fester seg ikke til fet plast (PP / PE / PTFE).

Arbeidsbeskyttelse

Innholdet i produktet er ikke klassifisert som helsefarlig eller brannfarlig i henhold til gjeldende lovgivning. For mer informasjon, se sikkerhetsdatabladet.
Last ned mer informasjon
Merking
GHS06
Giftig
GHS07
Helsefare
GHS05
Etsende
GHS08
Kronisk helsefare
GHS09
Miljøfare
Informasjon om farer
H301
Giftig ved svelging.
H302
Farlig ved svelging.
H310
Dødelig ved hudkontakt.
H314
Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
H315
Irriterar huden.
H317
Kan utløse en allergisk hudreaksjon
H318
Gir alvorlig øyeskade.
H330
Dødelig ved innånding.
H373
Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.
H400
Meget giftig for liv i vann.
H410
Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H411
Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
Raske fakta
Varemerke Bostik